Insight ger dig nya insikter

Eftersom ditt företag har växt genom leverans av IT-tjänster i världsklass till dina kunder är det viktigt att säkerställa att ni uppfyller era egna skyldigheter gentemot era programvaruleverantörer. Särskilt i metronomen över en månatlig rapporteringscykel är det viktigt att säkerställa att rätt processer och registerhållning finns på plats för att maximera din avkastning på de investeringar du gör i programvaran som driver din verksamhet.

Att undvika potentiellt kostsamma utlägg under en leverantörsdriven revision är dessutom en viktig fördel med en bättre hanterad programvarumiljö. Genom Insights Service Provider Baseline Service kan våra experter ge dig den klarhet du behöver, via en robust uppsättning av upptäcks- och analystjänster.

Hand holding a pen working through a spreadsheet on a tablet

Varför behöver jag det?

Chansen att en tjänsteleverantör (SP) granskas av ett programvaruföretag har ökat kraftigt under de senaste åren. Det gäller också det antal tjänster som tjänsteleverantörer kan erbjuda sina kunder samt komplexiteten i den licensiering som krävs för att underbygga tjänsterna.

Avtal med programvaruleverantörer är nu mer komplicerade än någonsin, medan nya programvarutitlar utvecklas och läggs till i programvaruutbudet på en nästan daglig basis. Du kan få en konkurrensfördel genom att veta att du inte betalar för mycket för licenser som du inte använder, samt undvika eventuell framtida risk för obudgeterade revisionskostnader.

Business professional holding a document

Ladda ned PDF-filen för baseline-tjänster

Ta reda på mer om Baseline-tjänsterna med detta kostnadsfria datablad.

Ladda ned PDF

Vilka fördelar kan jag förvänta mig?

En riskminskning genom att ligga i framkant och förstå den verkliga positionen för programvarulicens i din organisation. Samt optimering av din programvaruanvändning på ett korrekt sätt, snarare än att du behöva förlita dig på uppskattningar. 

Vi agerar som din pålitliga rådgivare, även om du är halvvägs genom en leverantörsdriven revision, och ger dig expertis och råd för att minska kostnadseffekterna av din situation. Detta ger dig tillgång till ett specialistteam med licensexperter som har levererat tjänster från flera leverantörer till våra tjänsteleverantörskunder sedan 2001.

Man balancing money of a trembling tower


Välj Insight

Välj Insight om du vill ta bort den administrativa bördan för månatlig SPLA-rapportering, om du vill vara säker på att vara kompatibel, utan att underfakturera dina kunder eller överbetala för oanvänd programvara, och om du vill undvika dyra uppgörelser efter revision.