Programvarurevisioner kan vara extremt störande för affärsverksamheten och svåra att svara på utan djup kunskap i ämnet. På Insight rekryterar vi personer som tidigare har utfört programvarurevisioner till vårt LCS-team. De har en förståelse för hur granskningen kommer att ske och kan därmed hjälpa dig att minimera din risk och potentiell kapitalexponering.

Våra konsulter kan antingen tillhandahålla en rådgivningstjänst (advisory service) eller ge vägledning gällande tillverkarens begäran. Eller tillhandahålla en komplett hanterad tjänst (managed service) där vi svarar revisorn å era vägnar. I det fallet skulle vi tillföra projektledning för att kunna slutföra granskningen och frigöra resurser för dig att fokusera på kärnverksamheten.

 

Group of colleagues discussing audit defence

Varför ska du bli partner med Insight?

Vi har tillhandahållit objektiv och leverantörsoberoende licensrådgivning och rådgivning i software asset management i över ett decennium, vilket hjälper tusentals kunder att använda sina mjukvaruinvesteringar bättre. Våra experter är i världsklass inom licensiering, software asset management och mjukvaruavtal, som tillsammans med vår omfattande benchmarking-databas innebär att vi är kvalificerade att ge företag råd om de bästa licensstrategierna.

Colleagues working during a meeting


Välj Insight

Välj Insight om du vill ta bort den administrativa bördan för månatlig SPLA-rapportering, om du vill vara säker på att vara kompatibel, utan att underfakturera dina kunder eller överbetala för oanvänd programvara, och om du vill undvika dyra uppgörelser efter revision.