Ta bort risken för bristande efterlevnad (non-compliance) och leverantörsrevisioner från dina klienter

Att se till att dina kunder inte bara upprätthåller efterlevnaden (compliance), utan faktiskt sänker kostnaden för licensiering, är en del av din skyldighet gentemot dem som tjänsteleverantör. De har litat på att du levererar en tjänst till dem, och du kanske till och med hanterar en del av, eller alla, deras programvaror. Det är av största vikt att de råd som du ger dem kring programvarulicensiering, inklusive driftsättning och hantering av programvara, är korrekta och maximerar den investering de gör.

 

Business professionals shaking hands

Varför behöver jag det?

Som tjänsteleverantör för din kund har du en skyldighet att säkerställa att de licensieringsråd och/eller vägledning som du har lämnat till din klient inte utsätter dem för några risker. Beroende på de avtal som du har ingått med dina klienter, kan denna skyldighet medföra ekonomisk ansvarsskyldighet. Det skulle vara skadligt för ditt företag, om råd som du hade gett din klient gällande en infrastruktur som du hanterar, i själva verket inte överensstämmer med användningsrättigheterna för programvaruleverantörer.

Våra LCS-tjänster kan utgöra en del av din onboarding-process för en ny klient, så att du förstår i detalj vilken licensegenskap du är på väg att hantera, samt för att ge dig ytterligare information om vilka licenser som kan återanvändas i en värdmiljö.

People working together on a laptop in a modern office space

Ladda ned PDF-filen Whitelabel Services

Ta reda på mer om Whitelabel-tjänsterna med detta kostnadsfria datablad.

Ladda ned PDF

Vilka fördelar kan jag förvänta mig?

Vi agerar din och dina klienters betrodda rådgivare och ger både dig och din kund den expertis och de råd som krävs för att minska risken för programvara och exponering inom dina organisationer. Med tillgång till ett specialistteam av licensexperter som har levererat tjänster från flera leverantörer till våra tjänsteleverantörskunder sedan 2001.

Business people smiling during a meeting


Välj Insight

Välj Insight om du vill ta bort den administrativa bördan för månatlig SPLA-rapportering, om du vill vara säker på att vara kompatibel, utan att underfakturera dina kunder eller överbetala för oanvänd programvara, och om du vill undvika dyra uppgörelser efter revision.