När ert företag utvecklas är det viktigt att tänka på er infrastruktur

Att skala upp ert företag innebär att ni inte bara måste överväga hur era kunders företag ser ut nu, utan även hur de kommer att fungera framöver.

Ladda ner broschyren


Kundernas behov utvecklas

När våra kunder arbetar i alltmer komplexa hybridmiljöer måste vi se till att våra produkter är mångsidiga för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga.

Hybrid cloud icon

Hybridmoln

Det rör på sig in i molnet, men också en del bort från det på grund av dataregleringar.

Flexibility icon

Flexibilitet

Kunderna behöver kunna skala upp eller ner för att hantera kostnader.

Mobility icon

Mobilitet

Det finns en efterfrågan för mer remote-lösningar som ett sätt att öka produktiviteten på arbetsplatsen.


Det är inte en fråga om när, utan vart.

In i molnet

ISV's med lokalt utvecklad programvara kan nu behöva anpassa arbetsbelastningar och teknik och anta molnplattformar för att uppnå ny skalbarhet, flexibilitet och räckvidd.

Lokal hosting

ISV's med molndistribuerade lösningar kan behöva anpassa dem för privat värd och utöka styrningen för att upprätthålla datasuveränitet eller skydda IP.

Insight kan hjälpa er att anpassa ert erbjudande för hybridmoln.

Som mjukvarulicens-, arbetsbelastnings- och plattformsspecialist kan Insight hjälpa er att distribuera, skala och utveckla era produkter i nya miljöer.

Ladda ner broschyren


Att använda vår metod för planering, byggnad, hantering, support.

Plan

Utvärdera migreringsmöjligheter, fördelar och
eventuella risker.

 •     Öka er förståelse för hybridinfrastruktur.
 •     Se hur marknadsförändringar kommer att påverka era tekniska behov.
 •     Utvärdera behov och skapa en migrationsplan.

Tjänster

Build

Få stöd för att migrera, konfigurera och optimera er valda infrastruktur.

 •     Skapa en detaljerad migrationsplan och plan.
 •     Bedöm er beredskap för migrering, inklusive fördelar och risker.
 •     Migrera era system med Insight -migrationstjänst

Services

Hantera

Optimera och övervaka er nya infrastruktur genom löpande hanterade tjänster.

 •     Optimera effektiviteten och förbättra företagets effekter.
 •     Förbättra era miljöer kontinuerligt.
 •     Få professionellt stöd från engagerade specialister.
 •     Distribuera automatiska justeringar.

Tjänster

Support

leverera er tjänster smidigt med löpande felsökningsstöd.

 •     Övervaka era miljöer kontinuerligt.
 •     Tillgängligt specialiststöd för att ta itu med problem så snart de uppstår.

Services

Ladda ner broschyren


Vi gör det lilla extra för att ert företag ska fprtsätta utvecklas

Till skillnad från traditionella aktörer inom mjukvarulicens, fokuserar vi på att hjälpa er organisation att accelerera genom att optimera er befintliga installation och omvandla era kärnbelastningar för att dra nytta av nya möjligheter.Lösningar för tjänsteleverantörer

Ge din verksamhet en fördel mot konkurrenterna genom smarta tekniklösningar som hjälper till att särskilja, diversifiera och skala dina tjänsteerbjudanden.