1515635720765

Enkel hantering av den mobila personalen

Anställda kräver numera större valfrihet på arbetet och mobilitet lägger grunden för denna nya verklighet. Detta tvingar företag att anta en omfattande strategi som sätter mobiliteten först så att de anställda kan förbli konkurrenskraftiga och produktiva.

Skaffa en partner som tar hand om allt från början till slut istället för att sprida ut resurserna över flera olika återförsäljare. Våra tjänster för mobilitet kombinerar alla enheter i en enda lösning för endpoint-hantering vilket ger dig:

 • Enklare och minskad fakturering
 • Förenklade affärsprocesser
 • Förbättrat samarbete

Skapa en strategi för mobilitet på arbetsplatsen

Mobila enheter är verktyg för att förbättra produktiviteten. Tjänsterna för Connected Workforce Discovery och Assessment kan hjälpa dig att skapa en strategi för mobilitet som passar er verksamhet.

 • Steg 1:

  Att skapa bästa möjliga strategi för mobilitet börjar med en noggrann utvärdering av nuvarande tillstånd och en tydlig förståelse av era behov.

  Vi tar oss tiden att förstå, definiera och skissa en översikt av hela lösningen för mobilitet, inklusive att rita upp ett driftsystem och en infrastruktur för att hantera företagets mobilitet.

  Vi utvärderar:

  • Mobil mognad.
  • Policy för endpoint.
  • Affärsapplikationer.
  • Säkerhet och styrning.

   

  Ladda ner broschyr

 • Steg 2:

  När vi väl kommit fram till den bästa handlingsplanen hanterar vi hela utförandet av mobiliteten, från upphandling till konfigurering.

  Integrerad säkerhet och avsättningar säkerställer säkerhet och förenlighet.

  Vi tillhandahåller:

  • Upphandling av hårdvara och programvara
  • Staging, montering och leverans
  • Konfigurering i våra säkra labb
  • Anpassad portal med single sign-on, identitets- och åtkomsthantering

   

   

  Ladda ner broschyr

 • Steg 3:

  Med alla tillgångar på en plats och en förvaltningsplan som support för enheter och slutanvändare kan du fokusera på att få verksamheten att växa.

  Vi täcker hela livscykeln för tekniken och ger dig därmed maximal avkastning på investeringen, samtidigt som användarna får positiva, engagerande upplevelser.

  Våra tjänster inkluderar:

  • Service desk-support i flera nivåer
  • Proaktiva och reaktiva tekniktjänster
  • Garanti- och reparationstjänster
  • Asset disposition

   

   

   

   

Du kan lita på att vi kopplar upp din verksamhet

Med årtionden av IT-erfarenhet har vi den erfarenhet, den globala räckvidd och de partnerskap som du behöver för att vinna konkurrensfördelar.

5,100+

Partners inom hårdvara, programvara och moln

4,000+

Anställda som levererar våra tjänster

21

Länder där Insight bedriver verksamhet

1515635721765

Mobilitet är vardag.

Personalen kan göra mer var som helst ifrån med en smidig och säker mobilitetslösning för e-postmeddelanden, appar och webbinnehåll.

Att skapa positiva interaktioner genom automatisering av policyer för att hantera mobilitet samtidigt över tusentals enheter frigör värdefull it-tid för att fokusera på viktiga projekt.

Viktiga lösningspartners

Mobila lösningar för din connected workforce

Vi hjälper er att genomföra er strategi, implementera den snabbt och konsolidera kostnader för att koppla upp och engagera personalstyrkan.

Tala med en specialist