Ta kontrollen över ditt moln

Tappar du kontrollen över din molnanvändning och dina relaterade utgifter? Har du för många resurser i syfte att klara ad hoc-toppar i efterfrågan och betalar du därigenom för underutnyttjade resurser? Påverkas din budget av komplexa faktureringsuppgifter och brist på styrning?

Insights Azure Governance Service är en strukturerad och metodisk paketerad tjänst som levereras som en workshop och ger nya perspektiv avseende två viktiga delar av din molninvestering – kostnadsoptimering och teknisk optimering. Våra experter arbetar tillsammans med dig för att utföra en djupgående granskning av hur du kontrollerar, använder och betalar för din molnplattformslösning. Du undviker onödiga utgifter och uppnår maximal effektivitet.

Som en del av vår Cloud Migration Service-portfölj använder Insight Azure Governance Servicen vår betydande erfarenhet för att hjälpa till att vägleda dina beslut om den korrekta nivån av automatisering och upprätthållande av företagspolicy över molnplattformar.

Du kommer att dra fördel av:

Kunskapsbaserade insikter

Förstå områden för kostnads- och tekniska förbättringar.

Inriktad efter bästa praxis

Helt anpassad till Azure Cloud Adoption Framework och beskriver strategin för att förbättra din strategi för molnstyrning.

Förbättrade resultat

Presenterade i en detaljerad Azure Governance-rapport.


Dra fördel av värdefulla insikter

Vi går igenom och analyserar din arbetsplats för att få en bättre bild av hur din verksamhet fungerar och var molnteknik passar in i din IT-strategi. Med gemensamma styrningsgrenar som ryggraden i våra undersökningar kommer vi att samarbeta med dig för att undersöka dina faktureringsuppgifter och tekniska data och ge dig tydliga insikter i din molnmiljö.

Våra experter kommer att säkerställa:

 • En tydlig bild av din användning av databehandling i molnet, dina molnrelaterade utgifter och för hög resursimplementering eller underutnyttjade
 • Kostnadsbesparingar via kostnadsoptimering
 • Ökad driftseffektivitet och större rörlighet via teknisk optimering

Styrningsgrenar

Vi införlivar gemensamma styrningsgrenar som hjälper till att anpassa policyer och justera verktygskedjor:

 • Kostnadsoptimering
 • Säkerhetsbaslinje
 • Identitetsbaslinje
 • Resurskonsekvens
 • Implementeringsacceleration
Cost optimisation icon

Kostnadsoptimering

Tolka komplexa faktureringsuppgifter för att få bättre kunskaper om kostnadernas ursprung.

icon of technical optimisation

Teknisk optimering

Identifiera och hantera potentiella verksamhetsrisker relaterade till dåligt utformade Azure-miljöer.


En beprövad process i fyra steg

Insights Cloud Governance-tjänst hjälper dig, i fyra steg, att förstå din användning och fakturering av din molnplattform.

 • Förberedelse – Våra konsulter skaffar information om dina övergripande mål och målsättningar.
 • En workshop på plats – Detta omfattar direkt hämtning av faktureringsuppgifter och tekniska data samt aktiv pivotering och analys av data
 • Rapport – Efter vårt besök ger vi dig en detaljerad skriftlig rapport som beskriver våra nyckelresultat från workshopen, avseende abonnemang, kostnader, säkerhets- och identitetsmodeller, resurskonsekvens och implementeringsacceleration. Rapporten betonar områden för vidare underökning och presenterar rekommendationer för din implementering av Azure.
 • Granskning – Vi granskar den skriftliga rapporten med dig på distans och behandlar all eventuell feedback från dig och lämnar sedan över en slutlig rapport.
Colleagues working together

Innehåll i den skriftliga Insight Cloud Governance Service-rapporten

Resultat från workshopen om kostnadsoptimering

Resultat från workshopen om teknisk optimering

 • Upprättande av abonnemang
 • Upprättande av organisationen
 • Resursutnyttjande
 • Främsta områden för vidare undersökning
 • Metodik för identifiering av icke-optimala arbetslaster
 • Rekommendationer för optimering av styrning och kontroll
 • Säkerhet
 • Identitet
 • Resurskonsekvens
 • Implementeringsacceleration

Skaffa tydlighet och kontroll

Låt inte en brist på styrning leda till att du förlorar kontrollen över din molnanvändning och dina relaterade utgifter. Undvik situationer där du implementerar för många resurser för en avlägsen framtid – dra nytta av fördelarna här och nu med vår Cloud Governance-tjänst.