Omfamna molnet

Teknikens roll i verksamheten är enkel: att tillhandahålla verksamhetsinsikter, förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och markera nya marknader. I en alltmer molnbaserad värld kan det vara svårt att hitta rätt. Men med våra experter är navigering genom migreringens komplexitet enkel, så att du kan utveckla din infrastruktur och teknik, vitalisera dina datastrategier och driva omvandlingen.

Man smiling while working on a laptop

Molnresan

Vägen till molnet – oavsett om det gäller hybridmoln, multi cloud eller public cloud – omfattar stora mängder planering, tid och resurser. Insights Cloud Migration Service, som är uppdelad i flera faser, gör resan till molnet smidig, säker och framgångsrik, med positiv inverkan på verksamheten varje steg på vägen.

Vi har den personal, de processer och den teknik som krävs för att hjälpa din verksamhet att uppnå dess molnstrategier och vision för handlingsplanen.

Så oavsett var du befinner dig på din resa är du i de säkraste händerna med Insight.

The cloud journey

En strategisk utveckling för framgångsrik omvandling

Vår metodik tillämpar detaljerad planering, förutseende, kommunikation och strategiutveckling för att hjälpa dig att uppnå modernisering i stor skala. En heltäckande handlingsplan och anpassad migreringsplan ger dig möjlighet att göra välgrundade val som minskar risken, optimerar ekonomiska investeringar och utvecklar din IT-miljö i kontrollerade och smidiga faser.

Låt Insight hjälpa dig att maximera molnets betydande fördelar och uppnå en mer flexibel IT-miljö, kostnadsbesparingar och större rörlighet i verksamheten, via avancerad teknologi som hybridmoln, programvarudefinierad infrastruktur och statistik baserad på artificiell intelligens och maskininlärning.

Hämta lösningsöversikten


Ojämförbar leverans

Med hjälp av den kontrollerade stegvisa metoden i vår Cloud Migration Service kommer vi att leverera och hantera en komplett livscykel för molnengagemang åt dig:


Planera

Utveckla eller anpassa en molnstrategi som synkroniserar verksamhetsdelar och IT-grupper.


Bygg

Implementera och aktivera den nya arkitekturen och driftssätta molnet.


Hantera

Säkerställa att den nya miljön inte bara kan hanteras utan även hjälper till att driva din omvandling.

Heltäckande support under molnresan

Bli inte störd i oändliga interna diskussioner om transaktionsteknik, ramverk eller lösningens stomme. Ett verkligt förändringsarbete är resultatet av strategiska investeringar och professionellt levererade tjänster. Med Insight vid dins sida under era viktiga molnomvandlingsprojekt (cloud transformation) har du tillgång till det optimala tillvägagångssättet att snabbt uppnå de bästa resultaten baserat på din verksamhets- och teknikstrategi.

Vår molnsupporttjänst hjälper dig att lyckas med särskild drifts-, teknik- och strategisk support, vilket säkerställer prestationerna i alla delar av din IT-miljö – kostnad, säkerhet, dataskydd osv. – under hela omvandlingen.

Outlined icon of button being pressed

Discovery Workshop

Upptäck och konkretisera dina grundläggande utmaningar
och målsättningar i verksamheten.

Outlined icon of button being pressed

Utvärdering av hybridmoln

En detaljerad undersökning av arbetsbelastningar,
IT-luckor och miljö.

Outlined icon of button being pressed

Molnmigrering

En avancerad, stegvis, förstärkt
metod för molnmigrering.

Cloud Governance

Molnstyrning

Säkerställer att du får ut det mesta av din molninvestering – med avseende på både kostnad och teknik.

OneCall Support

OneCall-support

Support dygnet runt för dina moln-
och datacenterprodukter.

Outlined icon of button being pressed

Managed Services

Avlastar er organisations och möjliggör bättre servicenivåer.


Exempel på användning

Lämna eller migrera datacenter

  • Lämna befintliga datacenter
  • Minska datacenterkostnader
  • Förenkla hanteringen av den övergripande infrastrukturen


Säker kontinuitet i verksamheten

  • Återställa till en andra arbetsplats
  • Säkerställa kontinuitet i verksamheten i händelse av en katastrof
  • Förenkla dataåterställning
  • Eliminera krånglet med att hantera ett annat fysiskt datacenter

Programmigrering/modernisering

  • Utveckla moderna applikationer med hjälp av serverlös och containerteknik
  • Uppnå smidighet med CI/CD-pipelines
  • Eliminera behovet av specialiserad kunskap på plats och frigör resurser interntTala med en specialist idag för att ta reda på mer om vår Cloud Migration Factory.