Förverkliga potentialen med hybridmoln

Resan till molnet är komplicerad. Vilka IT-tjänster hör hemma var? Vilka arbetsbelastningar och program passar bäst för migrering? Vad passar bäst för att stanna kvar lokalt?

Vår Hybrid Cloud Assessment är en strategisk, strukturerad tjänst som levereras av en erfaren Cloud Solution Architect. Den undersöker vilka alternativ som passar bäst för din verksamhet och varför. Under bedömningen kommer vi att hjälpa dig att identifiera möjligheter, potentiella risker och kostnader för att flytta arbetsbelastningar till molnet. Med våra globala partnersamarbeten kan vi även ge vägledning över flera molnleverantörer.

Oavsett var ert företag befinner sig på er molnresa kommer vi att hjälpa dig att identifiera rätt väg för att nå dina omvandlingsmål för moln och datacenter.

Du kommer att dra fördel av:

Planera, bygg och hantera

Vi skapar en delad vision som leder till en robust design – samtidigt som din isolerade IT-avdelning omvandlas till ett välinriktat, effektivt team.

Beprövad metodik

Vi använder en process med fem faser för att sammanställa viktiga data om dina arbetslaster, tillämpa bästa praxis och beslutslogik, modellera kostnader samt utföra jämförande analyser och tillhandahålla en anpassad handlingsplan.

Lyckad programmigrering

Dra fördel av rekommendationer om vilka program du bör behålla, dra in, flytta till en annan plattform, köpa igen eller ändra ändamål för under din förflyttning till molnet.

Focused Evaluation

Fokuserad utvärdering

Utvärdera den datacenterteknik som kommer att skapa grunden för och stödja en smidig och optimerad övergripande hybridmolnplattform.

In-depth analysis

Djupgående analys

Analysera alla verksamhets-, tekniska, process- och kommersiella delar av dina IT-tjänster.

End-to-end delivery

Heltäckande leverans

Dra fördel av en heltäckande design som betonar risker, antaganden, problem och beroenden som kan påverka din övergång till molnet.

Säkerställ en smidig och säker väg för molnimplementering.

Vår Hybrid Cloud Assessment undersöker vilka alternativ som passar bäst för dig och varför samt betonar de risker du kan behöva hantera när du går vidare mot att nå dina omvandlingsmål för moln och datacenter. Vi granskar service- och supportmodeller och säkerhetsproblem som du bör ta hänsyn till och ger dig möjlighet att testa arbetsbelastningar och tjänster på ett kontrollerat och säkert sätt, med hänsyn tagen till lämplighet och beroenden. Vi hjälper dig att skapa en professionell handlingsplan som anpassar rätt teknik till dina unika behov.

Hämta lösningsöversikten


Skaffa expertrådgivning för dina målsättningar

Vår mångåriga erfarenhet och våra strategiska partnersamarbeten med ledande molnteknikorganisationer ger oss möjlighet att hjälpa dig att förstå och bedöma specifika moln- och datacentertjänsters lämplighet.


En beprövad och säker metodik för tjänsteleverans

Vår Hybrid Cloud Assessment följer en strikt process för att säkerställa att du påbörjar eller utökar din migrering med förtroende och framgång.

Vi leder dig genom ett heltäckande tillvägagångssätt där vi beskriver utmaningar och möjligheter för data, program, infrastruktur och licensiering. Vi hjälper dig även med att identifiera vilka arbetsbelastningar som ska migreras, pensioneras eller bibehållas.

Nästa steg

Insight Hybrid Cloud Assessment är en del av vår Cloud Migration Services-portfölj, ett sortiment med tjänster som har utformats för att göra din resa till molnet smidig och framgångsrik.

Tjänsten skräddarsys enligt dina specifika behov, bygger vidare på resultaten av vår Discovery Workshop och granskar din miljö mer detaljerat. Så att du är väl förberedd inför nästa steg.

Skaffa en Hybrid Cloud Assessment

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan arbeta tillsammans för att leda in din organisation på en tydlig och säker väg till hybrid-IT.