Uppnå mer än lagerhantering

Effektiv hantering av programvarors livscykler kräver mer än avtalsförhandlingar. Hanteringen är full av komplexa regler och processer som är olika för varje utgivare, produkt och avtal. Du behöver särskilt avsedda resurser för att säkerställa efterlevnad och undvika okontrollerade kostnader. Våra SAM-tjänster kan hjälpa till.

Vad tillhandahåller våra SAM-tjänster?

Bar graph icon

Tydlig kunskap om dina rättigheter

Reduce costs icon

Användbara insikter för att minska kostnaderna

Audit support icon

Stöd för intern granskning och leverantörsgranskning

Security lock icon

Övervakning och bedömningar av säkerhetsrisker

Tool gear implementatiom icon

Implementering och hantering av SAM-verktyg

Businesswoman on desktop computer

SAM-verktyg för att hantera livscykeln för din teknik bättre

En enda lösning för att spåra, analysera och hantera tillgångar ger din personal tid att fokusera på mer strategiska prioriteringar, t.ex. att expandera verksamheten. Utnyttja vår breda kunskap för att maximera ledande SAM-verktygsleverantörers värde.

Vi hjälper till att implementera, hantera och stödja
en SAM-lösning så att du kan:

  • Registrera rätt data från din miljö
  • Stödja dina team med fortlöpande uppdateringar
  • Frigöra tid och resurser för att fokusera på resultat
Two businesswomen looking at reports on desktop computer

Efterlevnadsstöd

Dra fördel av en helhetssyn på din portfölj – upptäck tillgångsexponering och oanvända programvaror. Vi kommer att fånga in rätt data från din miljö för att skapa ett engagerat, proaktivt och strategiskt tillvägagångssätt för att minska kostnaderna och minimera riskerna.

Våra förbruknings- och budgetrapporter hjälper dig att fastställa om du använder mer än du betalar för eller mindre än du behöver.

Serious businessman looking at software investments on laptop computer

Styrning av programvarutillgångar

Frigör din budget och dina resurser från de vanliga IT-behoven så att du kan fokusera på digital omvandling. Med våra fortlöpande bedömningar av prestandaförbättringar, diagnoser och styrkort kommer du att ha rätt data för att fatta informerade beslut.

Vi hjälper till att optimera dina programvaruinvesteringar genom att:

  • Exponera risker
  • Upptäcka trender
  • Betona möjligheter
Close up of hands typing on laptop keyboard

Sömlös licenskontroll

Att veta var och hur varje licens är installerad och används kan leda till över- eller underutnyttjade licenser och rättighetsluckor som medför slöseri med budgeten. Vi kommer att hantera ditt ekosystem för att hjälpa dig att kontrollera kostnaderna och förbättra licensförbrukningen.

I hela din portfölj kommer vi att:

  • Ändra tilldelningen av licenser till medarbetare
  • Samla in oanvända licenser
  • Övervaka programvaruanvändning
  • Minska IT-engagemanget

Förenklad fakturering

Din programvarumiljö ansluter till alla delar av din organisation. Vi hjälper till att säkerställa att korrekta fakturor produceras för varje affärsenhet, avdelning och kostnadsställe.

 


Businesswoman looking at budget information on desktop computer

Moln- och SaaS-hantering

Utnyttja en proaktiv metod för att hantera dina utgifter och bygga in flexibilitet i dina budgetar. Kontinuerlig övervakning och trendanalys av dina moln- och SaaS-kostnader (Software as a Service) kommer att förhindra budgetöverraskningar.

Du får regelbundna användnings- och utgiftsrapporter för att optimera förbrukning och licensiering för dina moln- och SaaS-tillgångar.

Förtroende via revisionsgranskningar

Revisionsgranskningar kan snabbt leda till oväntade kostnader och påföljder. Våra experter kommer att ge dig praktisk vägledning i varje steg för att kontrollera omfattningen och effekten.

Förberedelser

Vi samlar in rätt data å dina vägnar för att minimera riskexponering och uppfylla granskningskraven.

Vägledning

Våra expertråd hjälper dig att behålla kontrollen samtidigt som du besvarar förfrågningar om granskning av utgivare.

Strategi

Vi kommer att stödja din förhandlingsstrategi för att minska din exponering för dyra förlikningsavgifter.


Dra fördel av flexibelt och anpassningsbart SAM-stöd

Vi hjälper dig att öka effektiviteten och säkerställa efterlevnad med ökad insyn, insikt och vägledning.

Information från vårt team

08-522 100 10