Determine the best approach icon

Domänexpertis

Vår avancerade kunskap om viktiga utgivare och leverantörer kommer att hjälpa dig att fastställa det bästa tillvägagångssättet.

Guidance and support handshake icon

Vägledning och support

Hela vägen från att leverera en strategi till att slutföra förhandlingar å dina vägnar stödjer vi dig på alla stadier i ditt arbete med optimering.

Proven track record icon

Våra prestationer

Efter att ha slutfört fler än 10 000 engagemang från både revisors- och kundperspektiv har vi god erfarenhet av att leverera positiva resultat.

Omvandla programvarurelaterade utmaningar till en tydlig väg framåt.

Effektiv anpassning av din programvarustrategi och dina verksamhetsmål kan innebära skillnaden mellan innovation och stagnation. Hela vägen från avtalsförhandling till hantering av störande händelser och kostnadsminskning finns det alltid en möjlighet till förbättring. Stå inte bara stilla utan påskynda din IT-strategi.

Vi levererar tydlighet. Våra experter kommer att arbeta för att förstå dina data och system och samarbeta med viktiga intressenter för att tillhandahålla rekommendationer och planer för förbättring. Dessutom hjälper vi till att implementera våra förslag för att uppnå positiva verksamhetsresultat.

Levererar ett brett urval av snabba insikter

Tillsammans kommer vi att utvärdera ditt nuvarande tillstånd för att bygga upp affärsplanen för förändringar eller upptäcka snabba besparingar. Vi erbjuder dagslånga workshops eller accelererad statistik för att lösa ett enskilt problem eller upptäcka förbättringsmöjligheter.

Samarbete med våra experter hjälper dig att:

  • Anpassa till de främsta leverantörernas senaste licensändringar
  • Konfigurera dina verktyg för att ge användbara insikter
  • Anpassa dina IT-team till bästa praxis

Fatta bättre, datadrivna beslut om tillgångar

Genom att samarbeta med dina intressenter kommer vi att leverera en tydlig väg för att förbättra din befintliga och framtida programvarustrategi.

Licensierbart Fotavtryck

Förbättra hur du implementerar och använder era mjukvarurättigheter. Vi skapar en komplett bild av er konsumtion vs. Era rättigheter – vilket kommer ge rekommendationer att göra er av med onödiga eller oanvända licenser, minska risker och optimera eran framtida postion.

Kommersiella avtal

Uppnå optimala priser, rättigheter och villkor i dina kommersiella strukturer. Vi kommer att förbättra din förhandlingsstrategi med avtalsmässiga och kommersiella benchmarkinginsikter som omfattar data om eftergifter, rabattmodeller och mer för att uppnå avtalsflexibilitet.

Stöd för din molnresa

Utan rätt kontroller för dina molnlösningar kan IT-budgeten ökas okontrollerat. Vi kommer att minska komplexiteten, hantera kostnader effektivt och planera framtida alternativ för molninköp.

Cloud consulting icon

Molnkonsulttjänster

Vi kommer att hjälpa dig med migreringsworkshops, bedömningar och policyrådgivning för att säkerställa ett framgångsrikt införande av public cloud.

subscription optimisation icon

Abonnemangsoptimering

Vi kommer att analysera användningen och abonnemangen för att skapa en detaljerad baslinje som informerar om arbetet med optimering av kostnader och förbrukning.

Ongoing improvements icon

Intelligent optimering

I syfte att stödja fortlöpande förbättringar kommer vi att leverera regelbundna rapporter och varningar om förbrukning, så att du kan vidta lämpliga kostnadsbesparande åtgärder.

Billing services icon

Faktureringstjänster

Vårt team kommer att strömlinjeforma kostnadshanteringen – skicka rätt fakturor till varje affärsenhet, avdelning eller kostnadsställe.

Förstärkning av dina SAM-processer

En heltäckande bedömning av SAM-verktyg och -processer identifierar risker för hur du hanterar programvarans livscykel. Vi utformar och utvecklar processer och policyer i enlighet med senaste standarder för att säkerställa effektiv Software Asset Management.

Våra experter kommer att tillhandahålla
utbildning och praktisk support för att hjälpa dig att:

  • Utvärdera mognaden och effektiviteten i din licenshantering
  • Införa optimala policyer och procedurer från ramverk till detaljerad design
  • Implementera bästa praxis och datahantering över hela livscykeln
Two businessmen standing holding laptop computer

Strategisk audit defence

Krav på revisionsgranskning blir regelbundna händelser – och misslyckande kan kosta ditt företag tiotusentals kronor i förlikningsavgifter. Genom att samarbeta med våra erfarna konsulter får du den expertis du behöver för att minska risken under granskningens livscykel.

Oavsett om du förbereder inför nästa granskning, eller befinner dig mitt i en granskning, kommer vi att stödja din organisation på den nivå du behöver:

  • Rådgivning om att hantera omfattningen av och interna resursers inverkan på en revisionsgranskning
  • Scenarioanalys och workshops för att definiera lämplig taktik för din situation
  • Stöd för att hantera resultat och nå en godtagbar kommersiell förlikning

Öka din avkastning på investeringar.

Vi kommer att bedöma dina verksamhetsbehov och tillhandahålla vägledning för att hjälpa dig att öka din budgeteffektivitet och minimera risker.

Information från vårt team

08-522 100 10