Vilka utmaningar för programvarors livscykler ställs du inför?

Effektiv upphandling och hantering av programvara är komplex. Ett strömlinjeformat tillvägagångssätt kommer att lösa dina svåraste utmaningar, vilket förbättrar insynen och driver större kostnadsbesparingar. Vi kommer att hjälpa dig att maximera resurser och skapa effektiv styrning av programvarans och molnets livscykel.

 

MyInsight
Självbetjänad upphandling av programvara


Ökning av insynen i och kontrollen över dina programvarutransaktioner kommer att spara tid och pengar. Ett konto på insight.com är utformat för att förbättra upphandlingen av programvara. Från denna centraliserade plattform kommer du att ha tillgång till.

Ta reda på mer

Upphandlingstjänster för programvara


Våra hanterade upphandlingstjänster hjälper dig att göra mer på kortare tid. Vi förbättrar din befintliga kapacitet och kunskap för att förenkla din leveranskedja för programvara. Du kommer att kunna förbättra slutanvändarnas upplevelser, minska kostnaderna och öka styrningen.

Ta reda på mer

SAM (Software Asset Management) as-a-service


Uppnå mer än att bara hantera lager. Våra SAM-tjänster kommer att minska efterlevnadsrisker och optimera dina utgifter för programvara. Vi tillhandahåller verktyg, insyn och insikter så att du kan fatta rätt beslut för att maximera dina investeringar.Ta reda på mer

Konsulttjänster för programvaruoptimering


Maximera värdet av din programvara vid varje tillfälle. Våra expertkonsulter kommer att ge din organisation vägledning för att utveckla SAM-processer och -verktyg, samt optimera din förbrukning och dina kommersiella positioner.

Ta reda på mer

Du behöver Insight för att förenkla inköp och hantering av programvara.

Vi hjälper till att identifiera, köpa och stödja dina licenser och appar med våra verktyg och hanterade tjänster.

Information från vårt team

08-522 100 10