Tillhandahålla tydlighet och kunskap

Digital omvandling är nödvändig för att verksamheter ska förbli konkurrenskraftiga i dagens affärsmiljöer och slutanvändarnas medverkan är avgörande för alla framgångsrika initiativ. Men hur förbereder ni era team för förändringar?

Våra ACM-tjänster (Adoption and Change Management) fokuserar på hur personalen påverkas av förändringar. Genom att förstå ert nuvarande, och önskade framtida tillstånd kommer vi att skapa och genomföra en omfattande plan som förenklar medarbetarnas införande och utnyttjande av ny programvara, ny teknik eller nya processer.

Tala med en av våra specialister


Maximera er digitala omvandlings värde

Beredskap för förändringar

Insights Change Readiness Assessment är utformad för att identifiera vad ni behöver för att driva varaktiga förändringar bland era medarbetare för att maximera era investeringar i ny teknik.

Hämta faktabladet

Inkludering

Vårt Microsoft 365 Inclusive Culture-program ger er organisation den kunskap och de verktyg som behövs för att skapa en mer stärkande och inkluderande kultur.

Hämta faktabladet

Säkerhetsmedvetenhet

Att hålla en organisation säker kräver att alla medarbetare i den organisationen är medvetna om vikten av säkerhet. Insights Security Awareness Assessment hjälper klienter med den mänskliga säkerhetsaspekten.

Hämta faktabladet

M365 Continual Adoption

Insight’s Microsoft 365 Continual Adoption Service continuously drives and sustains change through the adoption of Teams and Microsoft 365, empowering organisations to achieve significant transformation and change with Microsoft 365.

Hämta faktabladet

HoloLens 2

Insights tjänst Adoption of Microsoft HoloLens 2 and Dynamics Remote Assist ger organisationer möjlighet att använda blandad verklighet effektivt för att förbättra verksamhetsprocesser.

Hämta faktabladet

Hur ser arbetets framtid ut?

Det blir ännu viktigare att tänka på anställdas upplevelser på ett holistiskt sätt. I takt med att skillnaden mellan medarbetarnas privatliv och arbetsliv fortsätter att suddas ut måste HR-ledare se över sina strategier för medarbetarnas erfarenheter när arbetsupplevelsen förändras. HR-ledare måste främja fler partnersamarbeten i hela organisationen för att bygga vidare på medarbetarnas erfarenheter. Ingrid Laman

Läs rapporten

Vårt tillvägagångssätt för att påskynda införandet av teknik och vad det innebär för er

KommunikationLeverera rätt meddelanden till rätt publik från rätt avsändare vid rätt tidpunkt med hjälp av feedbackloopar.
SponsringGer ledare möjlighet att stödja omvandlingen effektivt genom att tillhandahålla stegvisa anvisningar.
CoachningGer chefer på alla nivåer de färdigheter och verktyg som behövs för att införa förändringar och hjälpa sina medarbetare genom förändringen.
UtbildningDokumentera medarbetarnas och teamens krav för att utveckla sammanhang, medvetenhet och antagande av nya metoder.
MotståndMinska negativa reaktioner på förändringar genom att tillhandahålla proaktiv och reaktiv ledningsplanering.
FörespråkandeUtnyttja förespråkare för förändringar för att stödja införande och hantera motstånd.

Insight är top 1 % av alla Microsoft-partners.

Vi har uppnått 18 Microsoft-kompetenser som representerar vår klassledande kompetens och enastående expertis och engagemang.

Vi har uppnått 18 Microsoft-kompetenser som representerar vår klassledande kompetens och enastående expertis och engagemang.

Avancerade specialiseringar

Gold Communications
Gold Collaboration and Content
Gold Application Development
Gold Windows and Devices
Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Messaging
Gold Data Platform

Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Gold Data Analytics
Gold Enterprise Mobility Management
Gold Datacenter
Gold Security
Gold DevOps
Gold Application Integration
Gold Project and Portfolio Management
Silver Cloud Business Applications

  •      Adoption and Change Management
  •      Datalagermigrering till Microsoft Azure
  •      Migrering av Windows Server och SQL Server till Microsoft Azure
  •      Windows Virtual Desktop
  •      Kubernetes på Microsoft Azure
  •      Modernisering av webbappar till Microsoft Azure
  •      PROSCI, avancerad specialisering
  •      Säkerhet

Tala med en av våra experter för att ta reda på mer om Insights workshops för Adoption and Change Management

Information från vårt team