Insight’s Azure Governance Service är en strukturerad och metodiskt förpackad tjänst, levererad som en workshop, som ger nya perspektiv på två viktiga delar av din molninvestering, Kostnads-och Teknisk optimering. Våra experter samarbetar med dig för att göra en djupgående granskning av hur du kontrollerar, använder och betalar för din molnlösning, vilket hjälper dig undvika överskott och uppnå maximal effektivitet.

Som en del av vår Cloud Migration Services-portfölj använder Insight Azure Governance Service vår betydande erfarenhet för att styra dina beslut om rätt automatiseringsnivåer och efterlevnad av företagspolicy över molnplattformar.

Hämta faktabladet om Azure Governance-lösningen


Skaffa tydlighet och kontroll

Låt inte en brist på styrning leda till att du förlorar kontrollen över din molnanvändning och dina relaterade utgifter. Undvik situationer där du implementerar för många resurser för en avlägsen framtid – dra nytta av fördelarna här och nu med vår Cloud Governance-tjänst.