Cloud consulting services

Påbörja din transformeringsresa.

Transformering av moln och datacenter handlar inte bara om förändring – det handlar om en ändamålsenlig förändring som hjälper dig att uppfylla dina affärsmål och driva tillväxt.

Vi bedömer, utformar och impementerar moln- och datacenterteknikslösningar på ett sätt som driver företagets inverkan och tillväxt, minskar risk, minimerar störningar och maximerar avkastningen på din investering.


Cloud consulting services

Vi kommer att förenkla medarbetarnas tillgång till företagsuppgifter.

Insight levererar djup moln- och säkerhetskompetens. Tillsammans skapar vi en lösning för dina användare för att erhålla enkel åtkomst till alla appar i molnet eller lokalt och företagsinformation de är beroende av för att utföra sina jobb.

Ladda ner broschyren


Vi är din partner, från början till slut.

Med djup kompetens, omfattande bedömningar och infrastrukturtjänster för slutanvändare hjälper vi dig att fatta rätt IT-beslut för att driva innovation och förbättra tillgängligheten, prestandan och effektiviteten i ditt datacenter. Vårt tillvägagångssätt för slutanvändare kommer att vägleda dig i varje steg i din molnresa, från att förutse migrering av arbetsbelastning och löpande hantering.

 

Team having a collaborative brainstorm session in modern office
Group of teammates discuss creative strategy

Discovery

Våra Discovery Workshops ger dig nödvändig all information för att påbörja din molnresa. Varje workshop erbjuder berörda parter att validera din miljö och kartlägga dina affärsmål.

Vi ser till att du väljer en molnlösning som är optimerad för organisationens behov idag och för framtiden. Vi identifierar och granskar:

 • Aktuell miljö
 • Organisatoriska mål
 • Användarscenarier
 • Din teknikvägkarta
Close up of site analysis on legal pad
Colleagues analyzing and discussing site data
Team of business professionals gather to analyse site data

Utvärdering

Grunden i varje molntjänstengagemang är en omfattande bedömning av din infrastruktur, lagring och nätverk. Med en stor datamängd skapar vi en skräddarsydd plan för att minska risken och förbättra prestanda för din fullständiga teknikmiljö.

Detaljerad rapportering och statistik eliminerar antaganden och identifierar risker och flaskhalsar. Vi utvärderar:

 • Arbetsbelastning och infrastrukturstrategi
 • Molnstrategi
 • Säkerhet

Ladda ner broschyren

Colleagues gathered around table analysing data
Collaborating teammates brainstorm to create roadmap
Team collaborates to create strategic roadmap

Migrering

Molnmigreringar är komplexa och invecklade, vilket påverkar din databehandling, lagring och nätverk samtidigt. Företagen väljer att arbeta med oss för att förenkla och påskynda processen samt undvika många risker i samband med migreringar.

Vi hjälper dig med:

 • Tekniska kompatibiliteter
 • Dataskydd
 • Tjänstetillgänglighet

Ladda ner broschyren

Close up of strategic planning road map
Collaborating teammates brainstorm to create roadmap
Team collaborates to create strategic roadmap

Optimering

För varje arbetsbelastning finns det sätt att optimera plattformen den körs på så att du får det som passar bäst för ditt företag. Vi utvärderar alla kombinationer och bedömer flera faktorer för att bestämma vilka arbetsbelastningar som hör hemma var – från det offentliga molnet till på plats.

Vår utvärdering av optimeringstjänster:

 • Säkerhet
 • Datalagring och åtkomst
 • Tillväxt och efterlevnad

Ladda ner broschyren

Modern Workplace Optimisation
Smiling call center representative taking calls
Dedicated post lauch team meets at table to discuss and monitor deployment

Support

Din resa är inte över när du väl har migrerat till molnet. För att maximera avkastningen på investeringar måste du övervaka, driva och hantera din tjänst – med nya verktyg, processer och färdigheter på vägen.

Vi stöder dig genom hela din molnresa och tillhandahåller löpande hanterade tjänster. Vi erbjuder:

 • Stöd för lokalt språk
 • Fjärrövervakning för IT
 • Teknisk support på plats

Ladda ner broschyren

Man using laptop and cell phone for site discovery in modern workforce

Varför Insight Cloud Consulting Services?

Vi hjälper dig att skapa en road map för att transformera ditt moln- och datacenterstrategi med våra omfattande bedömningar och djupa kompetens.

Cloud platform services, direct from Insight

Rörlighet

Våra molnbedömningstjänster hjälper till att slå samman och förenkla datacentret för att förbereda ditt företag för framtida tillväxt.

Scalable and simplified servers

Intelligens

Genom robusta utvärderingar utrustar vi dig med de data du behöver för att anpassa tekniken till affärsprioriteringar.

Traditionally configured Cloud Platforms

Säkerhet

Med årtionden av erfarenhet inkluderar vi säkerhetsåtgärder som skyddar dina mest värdefulla tillgångar och uppfyller obligatoriska regler.

Cloud platform services, direct from Insight

Fullständig service

Vi skapar en skräddarsydd plan för att minska risken och förbättra prestanda som en del av en framgångsrik strategi för moln- och datatransformering.


Modernisera din teknik.

Molnkonsulttjänster ger dig en tydlig road map till framgång, från tidig bedömning till strategi, implementering och långsiktig hantering.

Tala med en specialist