Vår Hybrid Cloud Assessment undersöker vilka alternativ som passar bäst för dig och varför, samt betonar de risker du kan behöva hantera när du går vidare mot att nå dina omvandlingsmål för moln och datacenter. Vi granskar service- och supportmodeller, och säkerhetsproblem som du bör ta hänsyn till och ger dig möjlighet att testa arbetsbelastningar och tjänster på ett kontrollerat och säkert sätt, med hänsyn tagen till lämplighet och beroenden. Vi hjälper dig att skapa en professionell handlingsplan som anpassar rätt teknik till dina unika behov.

Hämta lösningsöversikten


Skaffa en Hybrid Cloud Assessment

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan arbeta tillsammans för att leda in din organisation på en tydlig och säker väg till hybrid-IT.