Insight tar integritetsfrågor på allvar och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och delar information. I denna sekretesspolicy beskrivs våra standarder i samband med information som vi samlar in genom aktiviteter som länkar till denna sekretesspolicy, däribland webbplatser och din interaktiva verksamhet med Insight. Genom att uppge information till oss samtycker du till villkoren i denna sekretesspolicy. Du kan få reda på mer information om alla Insights dotterbolag genom att besöka vår webbplats här. När vi hänvisar till ”oss” eller ”Insight” i denna policy hänvisar vi till Insight Enterprises, Inc. och dess dotterbolag. Du kan läsa mer om Insights GDPR-åtagande här.

Information som vi samlar in

Kategorier av registrerade personer som vi samlar in uppgifter om:

 • anställda och tidigare anställda, däribland volontärarbetare, ombud, frilansanställda, tillfälligt eller timanställda arbetare
 • kandidater som ansökt om anställning
 • släktingar, förmyndare eller affärspartner till medarbetare, tidigare anställda eller arbetssökande
 • aktuella och tidigare entreprenörer, ombud, konsulter och leverantörer samt deras anställda och representanter
 • nuvarande kunder, blivande och tidigare kunder samt deras anställda eller representanter, vilket kan omfatta kunder till våra kunder och tidigare kunder
 • individer och representanter för organisationer som har registrerat sig för Insight för att erhålla information om produkter och/eller erbjudna tjänster, samt
 • individer och representanter i organisationer som har besökt webbplatsen

Information kan omfatta:

 • webbläsar- och enhetsinformation
 • loggfilsinformation från server
 • information som samlats in genom cookies och andra teknologier
 • demografisk information och annan information som du uppgett
 • finansuppgifter om bland annat ditt bankkonto, betalningar, faktureringar, transaktioner och betalkort eller andra betalningsmetoder
 • klagomål eller missförhållanden
 • kontaktuppgifter, varaktiga företagsuppgifter, däribland e-postadress, postadress, telefonnummer och faxnummer
 • köpvanor och kunder
 • kundpreferenser

Utöver detta, avseende anställda, tidigare anställda och ansökande, kan ytterligare uppgiftskategorier omfatta:

 • personuppgifter
 • omständigheter relaterade till familj, livsstil och socialt liv
 • anställningsuppgifter
 • finansuppgifter
 • klagomål eller missförhållanden
 • e-post och postadresser
 • telefon- och faxnummer
 • begränsad känslig information såsom om etniskt ursprung, fysisk eller psykisk hälsa eller hälsotillstånd, religiös trosuppfattning, problem som anmälts enligt whistleblowerpolicy, brottsregister och disciplinära åtgärder som samlats in i anställningsförhållandet

Hur vi kan samla in informationen

Vi kan samla in information på ett flertal olika sätt, däribland:

 • direkt från dig
 • via denna webbplats: Insight kan samla in information genom webbplatsen som du besöker
 • genom affärsinteraktioner: Vi kan samla in information via din eller din arbetsgivares affärsinteraktion med våra anställda eller bolag
 • från andra källor: Vi kan ta emot information från andra källor, såsom offentliga databaser, joint marketingpartner, sociala medier och andra tredje parter.

Hur vi kan använda information

 • datalagring och administrering
 • datasäkerhet
 • kund- och användarinformation, däribland bearbetning av beställningar, betalningar, begäran och kundrapportering
 • administration av anställda
 • marknadsföring, reklam och PR-aktiviteter
 • underhåll av konton och arkiv
 • trendanalyser och statistiska uppgifter
 • brottsförebyggande åtgärder och åtal av brottslingar, samt
 • underhåll, utveckling och testning av vår webbplats och våra system, vilket kan inkludera felsökning och anpassning av specifika kund- och partnerupplevelser.

Insight kommer även att be om ditt samtycke för att skicka marknadsföringskommunikation till dig enligt avsnittet Informationsgivning nedan kan du när som helst välja bort detta.

Vår lagliga grund för att samla in och använda personuppgifter som beskrivs ovan och i denna sekretesspolicy kommer att bero på de berörda personuppgifterna och den specifika kontexten i vilket vi samlar in dem.

Dock kommer vi vanligtvis endast samla in personuppgifter från dig (i) i de fall vi har fått ditt samtycke till att göra så, (ii) i de fall då vi behöver personuppgifter för att verkställa ett avtal med dig, eller (iii) i de fall där behandlingen ligger i våra legitima intressen och inte överskrids av dina rättigheter.

Om vi ber dig uppge personuppgifter för att efterleva lagliga krav eller för att verkställa ett avtal med dig kommer vi att göra detta tydligt under den berörda tidpunkten och låta dig veta huruvida det är obligatoriskt eller ej att tillhandahålla dina personuppgifter (samt om möjliga konsekvenser om du inte uppger dina personuppgifter).

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att driva vår webbplats och kommunicera med dig enligt vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig och enligt våra legitima kommersiella intressen, till exempel för att svara på dina frågor, utföra marknadsföringsaktiviteter, förbättra vår webbplats och våra tjänster eller för att detektera eller förebygga olagliga aktiviteter.

Om du har några frågor om eller behöver ytterligare information gällande den lagliga grund utifrån vilken vi samlar in dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som finns nedan.

Cookies

Läs detta avsnitt noggrant eftersom det innehåller viktig information om hur vi använder cookies på våra webbplatser. Denna policy ska läsas tillsammans med hela denna integritetspolicy (vilken detta avsnitt om cookies är en del av).

Insight, dess tjänsteleverantörer eller andra tredje parter kan använda cookies för din webbläsare när du besöker vår webbplats, använder våra produkter eller besöker en webbplats där Insight tillhandahåller reklam, innehåll eller analys.

Detta avsnitt om cookies gäller endast din användning av Insights webbplatser. På våra webbplatser kan vi länka till andra webbplatser som ägs och drivs av vissa betrodda tredje parter för att göra ytterligare produkter och tjänster tillgängliga för dig. Dessa andra tredjepartswebbplatser kan också använda cookies eller liknande tekniker i enlighet med deras egna separata policyer. För integritetsinformation som gäller dessa andra tredjepartswebbplatser ska du se deras policyer enligt vad som är lämpligt.

Insights användning av cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera på rätt sätt eller mer effektivt, samt för att tillhandahålla information till ägarna av webbplatsen. Cookies kan användas för att förvara saker som identifierare och användarpreferenser. En webbplats kan använda en cookie i en webbläsare som används om webbläsarens inställningar tillåter detta.

Generellt sett använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats, i synnerhet med skräddarsytt material, för att få reda på vilka delar av webbplatserna som användarna har besökt, hålla koll på dina preferenser medan du använder Insights tjänster, tillhandahålla förbättrade tjänster, komma ihåg plats- och språkinställningar för användare, uppge allmän intern analys och kundanalys samt stödja säkerhetsåtgärder. Vi kan till exempel övervaka hur många gånger du besöker webbplatsen, vilka sidor du besöker, trafikdata, platsdata och ditt internetleverantörs ursprungliga domännamn. Denna information hjälper oss att känna igen våra besökare och förstå och tillhandahålla det som är mest relevant för dem. Vissa av dessa uppgifter kommer att sammanställas eller vara statistiska, vilket innebär att vi inte kommer att kunna identifiera dig individuellt.

Ytterligare information om vår användning av cookies, inklusive en detaljerad lista över dina uppgifter som vi och andra kan samla in via cookies, finns i vårt center för sekretessinställningar. Där kan du också ändra dina cookieinställningar genom att välja eller välja bort specifika kategorier av cookies.

Typer av cookies

De cookies vi placerar på din enhet tillhör följande kategorier:

Absolut nödvändiga cookies – dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på vår webbplats och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas. De ställs vanligtvis endast in som svar på åtgärder som du har vidtagit och som utgör en begäran om tjänster, såsom att ange dina sekretessinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.

Prestandacookies – Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är sammansatt och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats.

Funktionscookies – dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte några av eller samtliga dessa tjänster korrekt.

Målinriktade cookies – Dessa cookies kan placeras via vår webbplats av våra reklampartners. De kan användas av dessa företag för att bygga en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, utan är baserade på unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam.

Samtycke till att använda cookies och ändra inställningar

Vi kommer att be om ditt tillstånd (samtycke) för att placera cookies eller annan liknande teknik på din enhet, förutom där de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig en tjänst som du har begärt (t.ex. för att du ska kunna lägga varor i din varukorg och använda vår utcheckningsprocess).

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användning av cookies eller hantera andra cookieinställningar genom att använda vårt center för sekretessinställningar. Du kan sedan göra dina val med hjälp av skjutreglagen och knapparna.

Så här ändrar du dina globala cookieinställningar lokalt på din egen enhet:

Cookieinställningar kan ändras i inställningarna på de flesta webbläsare.

Du kan neka till att acceptera cookies genom inställningarna i din webbläsare, till exempel:

 • för Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
 • för Safari ™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
 • för Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en
 • för Firefox ™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
 • för Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
 • för att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Obs! Om du väljer att blockera cookies via webbläsaren kommer vissa delar eller funktioner på denna webbplats sluta att fungera som de ska.

Enkäter

Informationen som du uppger i enkäter kommer att användas för att stödja din relation med Insight. Insight kan använda onlineenkäter för att be besökare/kunder om kontaktuppgifter (som deras e-postadress). Vi använder kontaktuppgifter från våra enkäter för att skicka information om vårt företag och marknadsföringsmaterial å våra partners vägnar till personen som gör enkäten. Vi kan kombinera enkätinformation med andra uppgifter som vi har om dig.

Tävlingar/kampanjer

Informationen du uppger under tävlingar och kampanjer kan användas för att stödja din kundrelation med Insight. Insight kan be om kontaktuppgifter (som din e-postadress). Vi använder kontaktuppgifter från våra enkäter för att skicka information om vårt företag och marknadsföringsmaterial från våra partner till personen som gör enkäten. Kontaktuppgifterna används även för att kontakta besökaren vid behov. Vi kan kombinera enkätinformation med andra uppgifter som vi har om dig.

Karriärmöjligheter

När du ansöker om att arbeta med oss kan vi använda kontaktuppgifter från din ansökan för att kontakta dig och för att boka en personlig intervju. Som ett globalt företag kan vi överföra dina personuppgifter utanför ditt hemland, till Insight’s dotterbolag och till våra tredjepartsservicepartners. Personlig information om misslyckade kandidater kommer att hållas efter att rekryteringsövningen har slutförts och kan omprövas om en lämplig position blir tillgänglig. Insight kommer att följa tillämplig lag för radering av sådan personlig information. Vi kan behålla pseudonymiserad (avpersonlig) statistisk information om sökande för att hjälpa till att informera våra rekryteringsaktiviteter. När en person har tagit anställning hos oss sammanställer vi en fil som rör deras anställning. I det skedet kommer vi att ge mer information om hur vi behandlar och lagrar anställdas data.

Insight kan använda tredjeparts servicepartners och ett rekryteringsverktyg från tredje part ("Verktyg") som utnyttjar artificiell intelligens och maskininlärningsteknik för att bearbeta applikationsdata. Verktyget kommer att fatta ett automatiserat beslut om lämpligheten för din ansökan baserat på fördefinierade kriterier, vilket hjälper oss att filtrera kandidater för karriärer på Insight; När du till exempel ansöker om en teknisk molnbaserad roll kommer verktyget att leta efter erfarenhet, jobbtitlar, anställningstid och färdigheter som matchar våra krav. Kandidater har möjlighet att använda en "Bli matchad" -funktion i verktyget, i vilket fall du kommer att uppmanas att ladda upp ytterligare dokument till webbplatsen, såsom ditt CV, certifikat och / eller ett personligt brev.En automatiserad algoritm jämför de dokument du tillhandahåller med aktuella lediga tjänster på Insight. Detta gör det möjligt för oss att ge dig ytterligare karriärmöjligheter skräddarsydda för din kandidatprofil. Insights rekryteringsteam kommer att granska de poäng och profiler som verktyget producerar när de överväger ansökningar. Våra tredjeparts servicepartners kan också behålla pseudonymiserad (avpersonifierad) information om kandidater för att hjälpa till med utvecklingen av deras tjänster, vilket kan inkludera ytterligare maskininlärning för att förbättra deras artificiella intelligensmodeller. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för maskininlärning kan du skicka in din ansökan via e-post.

Insight kommer inte att be dig att tillhandahålla någon känslig personlig information vid ansökningstillfället. Om du inkluderar någon känslig personlig information i din ansökan kommer vi att behandla den enligt beskrivningen ovan och i enlighet med gällande lagar.

Du kan när som helst utöva dina dataskyddsrättigheter. Om du vill uppdatera din anställning, jobbhistorik och sökandedata som behandlas av Insight eller återkalla ditt samtycke för deltagande i framtida rekrytering, kan du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Val / Opt-Out / Rättigheter i denna policy.

Informationsgivning

Insight kommer inte att ge eller sälja information gällande dig eller din beställning och de produkter du köper till någon utomstående organisation för att användas för marknadsföring eller kontakt utan ditt samtycke, annat än i de begränsade omständigheter som beskrivs i denna policy. Din information kan delas med koncernföretag, ombud, entreprenörer eller leverantörer som arbetar med Insight och som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss eller på annat sätt behandlar personuppgifter i syfte att utföra tjänster för dig eller Insight eller för det syfte som uppgetts till dig när vi samlade dina personuppgifter. Tredje parter som vi använder för att behandla din information kan omfatta betaltjänstleverantörer och leveransföretag. Insight kan komma att dela personuppgifter (däribland personligt identifierbar information) när detta krävs av lagen om vi i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att efterleva ett aktuellt rättsförfarande, som svar på en laglig begäran från offentliga myndigheter, en domstolsordning eller en rättslig process som utförs å Insights vägnar.

Insight kan även komma att dela dina personuppgifter med en potentiell eller befintlig köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med alla föreslagna eller verkliga köp, sammanslagningar eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att den endast ska använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, liksom till andra personer med ditt samtycke till att informationen delas.

Vi kan även dela din information om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, där vi kan komma att dela dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av verksamhet eller tillgångar. Om Insight eller i stort sett alla dess tillgångar köps av en tredje part kan lagrade personuppgifter vara en av dessa överförda tillgångar. Alla tredje parter som köper tillgångar från oss kan stå som nya ägare av alla våra affärer eller delar därav. De kanske inte verkar inom samma bransch som vi gör. På ett liknande sätt kan dina personuppgifter överföras till en intresserad efterträdare vid återuppbyggnad, likvidation eller administration.

Säkerhet

Även om Insight göra alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter, är inget säkerhetsprogram ogenomträngligt, och brottslingar har varit skickliga på att kringgå vidtagna säkerhetsskydd. Du bekräftar härmed att det inte är helt säkert att använda internet och att du uppger dina personuppgifter till Insight på egen risk. Insight kan därför inte garantera säkerheten eller integriteten för några personuppgifter som överförs från dig eller via internet. Alla användare eller tredje parter som använder Insights webbplats eller tjänster ansvarar för sitt eget bruk av webbplatsen och tjänsterna. Insight ansvarar inte för någon tredje parts handlingar eller säkerhetskontroller gällande information som tredje parter kan samla in eller bearbeta via webbplatsen, tjänsterna eller på annat sätt.

Insight vidtar vad vi anser vara rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som är under vår kontroll. Denna webbplats har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda förlust, missbruk och förvrängning av den information som är under vår kontroll. All kontoinformation som du använder eller uppger på Insights webbplats när du beställer eller spårar produkter förvaras i ett system som har designats för att vara säkert. Vi använder välrenommerade avancerade krypteringstekniker som har till syfte att skydda dig mot obehörig användning av information som tillhandahålls på vår webbplats. Utöver detta kan vi använda din IP-adress för att få hjälp att diagnostisera problem med vår server eller för att administrera vår webbplats. Din IP-adress används för att hjälpa till att identifiera dig och din varukorg och för att samla vidare demografiska uppgifter.

Funktioner för sociala medier

Denna webbplats innehåller funktioner för sociala medier, däribland Facebooks ”Like” (Gilla)-knapp och Twitters ”Follow” (Följ)-knapp. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilka sidor du besöker på denna webbplats och spara en cookie för att funktionen ska kunna fungera korrekt. Funktioner för sociala medier tillhandahålls antingen av tredje part eller direkt på denna webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

I de fall vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få åtkomst till vissa delar av vår webbplats eller vår beställningsfunktion online, ansvarar du själv för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon. Se till att detta lösenord är unikt och att du inte använder detta lösenord för något annat syfte. Om du använder andra konton (såsom sociala medier) för att logga in på en säker del av Insights webbplats bör du se till att du vet att det lösenordet också är säkert. Om du tror att något av dina lösenord har utsatts för risk ska du meddela oss så att vi kan hantera säkerheten för dina uppgifter på vår webbplats.

Länkar till tredje parters webbplatser och tjänster

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Om du klickar på dessa länkar kommer detta att ta dig utanför Insights tjänster. Vi kan inte kontrollera och ansvarar inte för dessa tredjepartswebbplatsers sekretesspolicyer. Vi uppmanar användare att vara på sin vakt när de lämnar denna webbplats och att läsa sekretesspolicyn på varje webbplats de besöker. Denna sekretesspolicy gäller endast för denna webbplats.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in från dig när vi har ett pågående legitimt affärsintresse att göra detta (till exempel, för att förse dig med en tjänst som du har bett oss om eller för att säkerställa regelefterlevnad med gällande juridiska, skatterelaterade eller redovisningsrelaterade krav).

När vi inte har ett pågående legitimt affärsbehov att bearbeta dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (exempelvis för att dina personuppgifter har förvarats i våra arkiv med säkerhetskopior), kommer vi på ett säkert sätt förvara dina personuppgifter och isolera dem från vidare bearbetning tills radering är möjlig.

Valmöjligheter/att välja bort/rättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Du har rätt att välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation från oss. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på ”unsubscribe” (avsluta prenumeration) länken eller ”opt-out” (sluta ta emot dessa meddelanden) i marknadsföringsmejl som vi skickar till dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (såsom reklam via post eller telemarketing), kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Du kan också ändra dina preferenser avseende sådan kommunikation här.
 • Du kan även ha följande rättigheter (även om dessa rättigheter är föremål för vissa villkor och undantag):
  • att få åtkomst till, korrigera och be om att dina personuppgifter raderas;
  • att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter, be oss begränsa sådan bearbetning, och/eller anhålla om dina personuppgifters portabilitet;
  • att dina personuppgifter tas bort.
 • Om vi har samlat in och bearbetat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Att dra tillbaka ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten i personuppgiftsbearbetning som vi utfört innan du drog tillbaka ditt samtycke, inte heller kommer det att påverka bearbetning av dina personuppgifter som utförts i beaktande av andra lagliga bearbetningsgrunder än samtycke;
 • Du har rätt att anföra klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kontaktar du din lokala dataskyddsmyndighet.

Du måste kunna uppge ditt namn och din e-postadress eller annan information så att vi ska kunna identifiera dig. Vi svarar på alla förfrågningar som vi tar emot från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om du skulle vilja utöva dina rättigheter ska du kontakta berört Insight-dotterbolag. Kontaktuppgifter till varje Insight-dotterbolag anges på vår webbplats här.

Post bör skickas till:

 • Global Compliance Officer för Nordamerika och APAC-området; eller
 • DPO (Legal Department) för EMEA-länderna.

E-post bör skickas till:

Dataöverföringar från Storbritannien och EES

Insight är ett globalt företag. Som ett resultat av detta kan vi samla in uppgifter från dig som överförs till och förvaras på någon av våra platser som kan ligga antingen i eller utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Uppgifter kan även delas med människor runtom i världen som arbetar för oss eller använder en av våra leverantörer/säljare. Data kan också delas utanför Storbritannien/EES/Schweiz om du har din hemvist utanför Storbritannien/EES/Schweiz eller när det finns en internationell koppling till de tjänster vi tillhandahåller dig. Dessa människor kan bland annat vara engagerade i att svara på dina informationsförfrågningar, sköta dina beställningar och tillhandahålla Support Services. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och bearbetning.

Insight har infört ett antal åtgärder som designats för att skydda uppgifter som överförs från Storbritannien/EES/Schweiz till USA och globalt, däribland lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Insight upprätthåller ett nätverk av specifika avtal för att kräva av de olika parterna i ett avtal att ta dataskyddslagar i beaktande.

Enligt dataskyddslagen kan vi bara överföra dina personuppgifter till ett land eller en internationell organisation utanför Storbritannien/EES när det specifika landet eller den specifika internationella organisationen säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (så kallat ”beslut om adekvat skyddsnivå”), samt när det finns lämpliga skyddsåtgärder tillsammans med lagstadgade rättigheter och effektiva rättsmedel för registrerade eller när ett särskilt undantag gäller enligt dataskyddslagen. Vi kan överföra dina personuppgifter till vissa länder, med förbehåll för ovannämnda villkor.

Som standard förlitar Insight sig på godkända standardavtalsklausuler för att garantera lämpliga säkerhets- och skyddsåtgärder. I frånvaro av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder kan vi överföra personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation när ett undantag gäller enligt relevant dataskyddslag, t.ex.: du har uttryckligen samtyckt till den föreslagna överföringen; överföringen är nödvändig för fullgörande av ett avtal mellan oss eller för att vidta åtgärder före avtalet på din begäran; överföringen är nödvändig för ett avtal i ditt intresse, mellan oss och en annan person; eller överföringen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kan också överföra information när våra tvingande berättigade intressen motiverar detta, så länge som dessa intressen inte uppvägs av dina intressen, rättigheter och friheter.

Skölden för skydd av privatlivet

Till följd av Schrems II-beslutet, klicka här för att se vårt uttalande om skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield).

Insight Enterprises, Inc. och Insight North America, Inc. har skrivit under ramverket EU-U.S Privacy Shield och ramverket Swiss-U.S Privacy Shield. Du kan få reda på mer om bägge ramverk för sekretesskydd och se Insights certifieringar här https://www.privacyshield.gov/Program-Overview. Insight följer ramverket EU-U.S. Privacy Shield och ramverket Swiss-U.S. Privacy Shield enligt vad som angetts av U.S. Department of Commerce avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från respektive EU och Schweiz till USA. Insight har intygat till handelsdepartementet att det följer Privacy Shield-principer om tillkännagivande, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång och åtkomst, verkställande och ansvar. Det är vårt åtagande att följa följande Privacy Shield-ramverk. Vi har även ett starkt åtagande att övervaka tredje parter när vi har överfört uppgifter till dem efter en dataöverföring under Privacy Shield till oss, och vi accepterar vårt ansvar i fall av pågående dataöverföringar till tredje parter.

Om du tror att Insight håller dina personuppgifter inom ramen från Privacy Shield-ramverk kan du rikta alla dina eventuella frågor eller problem gällande vår Privacy Shield-efterlevnad till compliance@insight.com. För att följa Privacy Shield-principer har Insight ett starkt åtagande att lösa klagomål gällande vår insamling och användning av dina personuppgifter. Enskilda personer i Europeiska unionen (EU) med frågor eller klagomål gällande vår Privacy Shield-policy bör först kontakta compliance@insight.com. Insight kommer att svara inom 30 dagar. Om det trots att det är osannolikt är så att vi inte svarar inom 30 dagar eller om vårt svar inte tar upp ditt klagomål kommer Insight att åta sig att hänvisa till vår Global Compliance Officer som kommer att undersöka frågan och kommunicera med dig inom 14 dagar.

Insight har vidare ett åtagande att referera olösta Privacy Shield-klagomål till JAMS, en alternativ tvistlösningsleverantör belägen i USA. Om du inte inom rimlig tid får bekräftelse på ditt klagomål från oss eller om vi inte har löst ditt klagomål enligt ditt tycke ska du kontakta eller besöka https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield för mer information eller för att anföra ett nytt klagomål. JAMS tjänster är helt gratis för dig. Du kan även följa den länken för att få en beskrivning av olika potentiella lösningar. Mer information om skiljedomskrav för Privacy Shield-ramverket finns på https://www.privacyshield.gov/.

Om du inte finner den föreslagna lösningen tillfredställande kommer Insight att lösa EU-U.S. Privacy Shield-tvister enligt tvistlösningsförfarandena hos den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter för att lösa tvister i enlighet med Privacy Shield-principer. Om din fråga involverar Swiss-U.S. Privacy Shield är det Insights åtagande att lösa tvisten i samarbete med den schweiziska federala dataskyddsmyndigheten och informationskommissionären. Insight har vidare ett åtagande att samarbeta med europeiska/schweiziska myndigheter och följa råd som ges av sådana myndigheter gällande HR-uppgifter som överförs från EU/Schweiz inom ramen för en anställningsrelation. Europeiska/schweiziska dataskyddsmyndigheter kan kontaktas direkt via informationen som uppges på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/index_en.htm, respektive www.edoeb.admin.ch respectivamente.

Under vissa begränsade omständigheter kan du ha möjlighet att åberopa bindande skiljedom från en ”Privacy Shield”-panel bestående av minst 20 skiljemän utsedda av USA:s handelsdepartement och Europeiska kommissionen.

Insight är föremål för Federal Trade Commissions (FTC:s) undersöknings- och verkställighetsbefogenheter.

I fall av pågående överföring till tredje parter av uppgifter som tillhör EU-individer som mottagits i enlighet med EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield, står Insight som potentiellt ansvarig. Insight kommer att fortsätta att följa Privacy Shield-principer så länge dina personuppgifter lagras.

Uppdateringar till denna sekretesspolicy

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy i och med att vår verksamhet fortsätter att utvecklas. När vi uppdaterar vår sekretesspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig i fall av viktiga modifieringar, på ett sätt som stämmer överens med vikten av de ändringar vi inför. Ta en titt på ”Last Updated” (Senast uppdaterad) längst ner på denna sida för att se när denna sekretesspolicy senast reviderades.

Senast uppdaterad i January 2023