Expertinsikter för att förhandla om ett optimalt kontrakt som ger smidighet och värde.

Är det inte frustrerande när du hör att någon annan betalade mindre än ni gjorde för samma produkt? Se till att ni får det bästa erbjudandet.

76% kunde förhandla mer effektivt med leverantörer om de hade större kunskap och expertis.

Följ med på vårt Europeiska virtuella “Meet the Experts”-event, där du kommer att kunna lyssna på keynotes och våra egna erfarna experter inom Microsoft, Oracle och SAP, som guidar er genom metoder för att förhandla med framgång.

Registrera dig och få tillgång till alla sessioner under hela dagen.

Anmäl dig här

Varför du bör delta?

Genom att delta i detta virtuella event får du en djup förståelse för hur du kann bygga en metod för att förhandla om kostnadseffektiv och agil programvara och molnavtal som stöder ert företag.

Efter att ha deltagit i eventet har du möjlighet att boka ett 1-till-1 möte med en av våra experter, som kommer hjälpa dig förhandla bättre och fatta mer välgrundade beslut.

Anmäl dig här

 

Agenda & Registrering

Alla tider är specifika för landes tidszon

10:30 – 10:45 CET Welcome

10:45 – 11:15 CET Konversation med Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG

11:30 – 12:00 CET Förhandlingsstrategier och taktiker med Joel Perera

12:15 – 13:15 CET Microsoft – Marc Brasser
Marc kommer diskutera dem största utmaningarna kunder kommer möta inom de aktuella trenderna i marknaden.

15:00 – 16:00 CET Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato and Nele diskuterar de största utmaningarna man möter när man jobbar med Oracle.

16:15 – 17:15 CET SAP – Désirée Weiss
Guidar er genom vad ni ska fokusera på i era kommande förhandlingar och dialoger med SAP

Efter att ni har deltagit i eventet kommer ni få möjligheten att boka en 1-till-1 session
med en expert för att få svar på era följdfrågor.

Klicka här för att se agendan för hela eventet

Por favor, tenga en cuenta: Todas las sesiones estarán subtituladas en el idioma local.

09:30 – 09:45 CET Bienvenida

09:45 – 10:15 CETConversación con Jacco Marks, Director de Compras Globales, KPMG

10:30 – 11:00 CETEstrategias y tácticas de negociación con Joel Perera

11:15 – 12:15 CET Microsoft – Marc Brasser
Marc analiza los desafíos clave que enfrentan los clientes dentro de las tendencias actuales que ocurren en el mercado.

14:00 – 15:00 CET Oracle – Fortunato Mallamace
Fortunato y Nele discuten los principales desafíos que enfrentan cuando se relacionan con Oracle.

15:15 – 16:15 CET SAP – Désirée Weiss
Orientación sobre cómo enfocar sus próximas conversaciones y negociaciones con SAP.

Después de asistir al evento tendrá la oportunidad de reservar una sesión individual
con uno de nuestros expertos para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Haga clic aquí para ver la agenda detallada del evento

Remarque: Tous les temps indiqués sont spécifiques au pays.

09:30 – 09:45 CET Accueil

09:45 – 10:15 CET Conversation avec Jacco Marks, Directeur des achats monde, KPMG

10:30 – 11:00 CET Stratégies et tactiques de Négociation - Joel Perera

11:15 – 12:15 CET Microsoft – Marc Brasser
Marc parle des principaux défis actuels du marché auxquels les clients sont confrontés.

14:00 – 15:00 CET Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato and Nele discuss the main challenges faced when engaged with Oracle.

15:15 – 16:15 CET SAP – Désirée Weiss
Conseils sur les focus de vos conversations et négociations SAP à venir.

A l’issue de l'événement, vous aurez la possibilité de bénéficier d’un entretien personnalisé
avec l'un de nos experts. Celui-ci pourra vous orienter selon vos problématiques.

Click here to view the full event agenda

Tutte le date indicate sono specifiche per ogni paese.

09:30 – 09:45 CET Welcome

09:45 – 10:15 CET Conversazione con Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG

10:30 – 11:00 CET Strategie e tattiche di negoziazione - Joel Perera

11:15 – 12:15 CET Microsoft – Marc Brasser
Marc analizzerà le principali sfide che i clienti dovranno affrontare nell’ambito delle attuali tendenze del mercato.

14:00 – 15:00 CET Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato e Nele discuteranno delle principali sfide da affrontare quando si è impegnati con Oracle.

15:15 – 16:15 CET SAP – Désirée Weiss
Linee guida su cui focalizzare le prossime conversazioni e trattative con SAP.

Dopo aver partecipato all'evento avrete la possibilità di prenotare una sessione
one-to-one con uno dei nostri esperti che risponderà a qualsiasi domanda.

Click here to view the full event agenda

bitte beachten Sie: Alle angegebenen Zeiten sind länderspezifisch.

09:30 – 09:45 CET Begrüßung

09:45 – 10:15 CET Uhr Gespräch mit Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG

10:30 – 11:00 CET PM negotiation strategies and tactics - Joel Perera

11:15 – 12:15 CET Uhr Microsoft - Marc Brasser
Marc erörtert die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Kunden im Rahmen der aktuellen Markttrends stellen müssen.

14:00 – 15:00 CET Uhr Oracle - Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato und Nele besprechen die wichtigsten Herausforderungen, die sich bei der Nutzung von Oracle ergeben.

15:15 – 16:15 CET Uhr SAP - Désirée Weiss
Tipps, worauf Sie sich bei Ihren anstehenden SAP-Gesprächen und Verhandlungen konzentrieren sollten.

Nach der Teilnahme an der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine Einzelsitzung mit
einem unserer Experten zu buchen, um alle Folgefragen zu beantworten.

Click here to view the full event agenda

Is IT Failing the Cost Optimisation Challenge?

Hela 95% av de Europeiska företagen står inför påtryckningar att sänka kostnaden under den pågående pandemin.

Eftersom många tvingas vidta omedelbara åtgärder – som att minska antalet anställda och investera i ny teknik, gräver vi djupare in i de många missade möjligheterna för organisationer att optimimera sina IT-utgifter.

Läs hela rapporten