Expertinsikter för att förhandla om ett optimalt kontrakt som ger smidighet och värde.

Är det inte frustrerande när du hör att någon annan betalade mindre än ni gjorde för samma produkt? Se till att ni får det bästa erbjudandet.

76% kunde förhandla mer effektivt med leverantörer om de hade större kunskap och expertis.

Under hela vårt Europeiska virtuella “Meet the Experts”-event, där du kommer att kunna lyssna på keynotes och våra egna erfarna experter inom Microsoft, Oracle och SAP, som guidar er genom metoder för att förhandla med framgång.

Registrera dig och få tillgång till alla sessioner under hela dagen.

Se On-Demand

 

Agenda & Registrering

Alla tider är specifika för landes tidszon

Sessioner inkluderar:

Conversation with Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG
Jacco Marks och Robbert-Jan Suur diskuterar Jaccos erfarenheter som gett honom möjligheten att bli
Global Procurement Director på KPMG och kommer ge hans bild av deras förflutna och dem framtida
utmaningarna för procurement.

Negotiation Strategies and Tactics with Joel Perera
Joel Perera delar med sig av sina erfarenheter och kunskap. Han kommer gå igenom dem viktigaste
områdena i en ‘Förhandla för att vinna’-strategi och taktiker som kan användas för att lyckas.

Microsoft – Marc Brasser
Marc kommer diskutera dem största utmaningarna kunder kommer möta inom de aktuella trenderna
i marknaden. Med en förståelse för Microsofts prestanda får du en insyn i de viktiga bitarna i förhandlingar
som du kommer kunna använda dig av. Du får även en insikt i Marc’s framgångsrika sätt att förhandla med Microsoft.

Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato and Nele diskuterar de största utmaningarna man möter när man jobbar med Oracle.
Baserat på deras omfattande erfarenhet och kunskap om Oracle ger de råd och vägledning inom de områden
som organisationer bör fokusera på för att övervinna komplexiteten i kontrakt, mildra potentiella risker och
råd för att minska och optimera kostnaderna.

SAP – Désirée Weiss
Désirée intervjuas av Max Welti, en tidigare SAP-projektledare med fokus på de aktuella utmaningarna för SAP-kunder.
I dagens miljö med kontinuerligt tryck för att minska och optimera kostnader ger denna session vägledning om rutterna man
kan ta för att nå sina mål, samtidigt som dem tar itu med S4/HANA-uppgraderingarna och utmaningar med
Digital Access som kan få betydande framtida kostnadseffekter.

Por favor, tenga en cuenta: Todas las sesiones estarán subtituladas en el idioma local.

09:30 – 10:30 CET
Bienvenida
Conversación con Jacco Marks, Director de Compras Globales, KPMG
Estrategias y tácticas de negociación con Joel Perera

11:00 – 12:00 CET
Microsoft – Marc Brasser
Marc analiza los desafíos clave que enfrentan los clientes dentro de las tendencias actuales que ocurren en el mercado.

14:00 – 15:00 CET
Oracle – Fortunato Mallamace
Fortunato y Nele discuten los principales desafíos que enfrentan cuando se relacionan con Oracle.

15:15 – 15:45 CET
SAP – Désirée Weiss
Orientación sobre cómo enfocar sus próximas conversaciones y negociaciones con SAP.

Después de asistir al evento tendrá la oportunidad de reservar una sesión individual
con uno de nuestros expertos para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Haga clic aquí para ver la agenda detallada del evento

Remarque: Tous les temps indiqués sont spécifiques au pays.

09:30 – 10:30 CET
Accueil
Conversation avec Jacco Marks, Directeur des achats monde, KPMG
Stratégies et tactiques de Négociation - Joel Perera

11:00 – 12:00 CET
Microsoft – Marc Brasser
Marc parle des principaux défis actuels du marché auxquels les clients sont confrontés.

14:00 – 15:00 CET
Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato and Nele discuss the main challenges faced when engaged with Oracle.

15:15 – 15:45 CET
SAP – Désirée Weiss
Conseils sur les focus de vos conversations et négociations SAP à venir.

A l’issue de l'événement, vous aurez la possibilité de bénéficier d’un entretien personnalisé
avec l'un de nos experts. Celui-ci pourra vous orienter selon vos problématiques.

Click here to view the full event agenda

Tutte le date indicate sono specifiche per ogni paese.

09:30 – 10:30 CET
Welcome
Conversazione con Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG
Strategie e tattiche di negoziazione - Joel Perera

11:00 – 12:00 CET
Microsoft – Marc Brasser
Marc analizzerà le principali sfide che i clienti dovranno affrontare nell’ambito delle attuali tendenze del mercato.

14:00 – 15:00 CET
Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato e Nele discuteranno delle principali sfide da affrontare quando si è impegnati con Oracle.

15:15 – 15:45 CET
SAP – Désirée Weiss
Linee guida su cui focalizzare le prossime conversazioni e trattative con SAP.

Dopo aver partecipato all'evento avrete la possibilità di prenotare una sessione
one-to-one con uno dei nostri esperti che risponderà a qualsiasi domanda.

Click here to view the full event agenda

bitte beachten Sie: Alle angegebenen Zeiten sind länderspezifisch.

09:30 – 10:30 CET
Begrüßung
Uhr Gespräch mit Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG
PM negotiation strategies and tactics - Joel Perera

11:00 – 12:00 CET
Uhr Microsoft - Marc Brasser
Marc erörtert die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Kunden im Rahmen der aktuellen Markttrends stellen müssen.

14:00 – 15:00 CET
Uhr Oracle - Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato und Nele besprechen die wichtigsten Herausforderungen, die sich bei der Nutzung von Oracle ergeben.

15:15 – 15:45 CET
Uhr SAP - Désirée Weiss
Tipps, worauf Sie sich bei Ihren anstehenden SAP-Gesprächen und Verhandlungen konzentrieren sollten.

Nach der Teilnahme an der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine Einzelsitzung mit
einem unserer Experten zu buchen, um alle Folgefragen zu beantworten.

Click here to view the full event agenda

Is IT Failing the Cost Optimisation Challenge?

Hela 95% av de Europeiska företagen står inför påtryckningar att sänka kostnaden under den pågående pandemin.

Eftersom många tvingas vidta omedelbara åtgärder – som att minska antalet anställda och investera i ny teknik, gräver vi djupare in i de många missade möjligheterna för organisationer att optimimera sina IT-utgifter.

Läs hela rapporten