Välkommen till Microsoft SPLA

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) är ett avtal för service providers och independent software vendors (ISVs) som vill licensiera de senaste Microsoft-produkterna för att kunna tillhandahålla programvarutjänster och hostade applikationer till slutkunder.

Vilka hostade lösningar kan erbjudas med programvara Microsoft:

Dina kunder vill ha den senaste tekniken, ha åtkomst till programvara från vilken enhet som helst och minska sina kostnader medan de får sin egen verksamhet att växa.

Bygg upp kundlojaliteten genom att erbjuda kunderna hanterade tjänster, dynamisk infrastruktur och e-post anpassad för företag. Du kan skapa relevanta tjänster med Microsofts programvara och lösningar, med allt från infrastrukturer som en tjänst (IaaS), till programvara som en tjänst (SaaS).

Solutions

Så här kan en tjänsteleverantör göra skillnad genom att använda programvara Microsoft:

Utöka din portfölj för hosting-lösningar med lönsamma tjänster av hög kvalitet, till exempel hantering av virtuella maskiner, databaser, desktops och webbhotell med ständigt tillgängliga virtualiserade servrar, kluster och nätverkstjänster.

Utöka specialiseringen och skalbarheten med produkter som dina kunder känner till och litar på. Du kan till exempel utöka ditt Exchange-erbjudande genom att inkludera SharePoint och Lync.

differentiate

Fördelar med programmet

  • Med SPLA får du tillgång till de senaste versionerna av Microsofts programvara till enbart en månadskostnad. Ladda ned dina licensierade produkter istället för att beställa fysiskt media.
  • Med SPLA betalar du en avgift baserad på månatligt användande. Därför betalar du bara för vad du har gjort tillgängligt för dina kunder under föregående månad.
  • Prisförändringar inom SPLA, om dessa inträffar, genomförs endast en gång om året, i januari.
  • I dokumentet SPUR (Service Provider Use Rights) finns all information om användarrättigheterna för produkterna inom programmet. Användarrättigheterna för produkten är specifika för varje enskild produktversion och ändras inte så länge programmet används.
  • Med SPLA får du minimala uppstartskostnader, eftersom du endast betalar för licenser baserat på vad du gör tillgängligt inom dina tjänster varje månad.
  • Utbildningspriser på utvalda serverprodukter är tillgängliga när du distribuerar tjänster till kvalificerade utbildningskunder.
  • Använd Microsofts programvaruprodukter för att erbjuda dina tjänster till kunder var som helst i världen där du har tillåtelse att göra så, oavsett var du befinner dig.
  • Använd licensierade produkter till att leverera programvarutjänster till dina prospektiva kunder på en provbasis i upp till 60 dagar.
  • Du kan ha upp till 50 aktiva användar-ID:er för demonstrationer.
Happy office colleagues smiling at white Microsoft Tablet