Advance your IT strategy

Förbättra din IT med ett nytt tillvägagångssätt.

Moderna företag investerar i nästa generations teknik, i stället för att slösa bort resurser i hanteringen av ineffektiva system, för att dra nytta av:

 • Lägre driftskostnader
 • En enskild IT-verksamhetsmodell
 • Ökad automatisering och virtualisering
 • Framtida IT-budgetminskning

Genom att anta ett mer strategiskt tillvägagångssätt för arbetsbelastning avseende plattformsinriktning hjälper vi dig att snabbt anpassa dig och hålla dig till den nya verksamhetstakten.

Hitta rätt moln för ditt företag.

Public, Private eller Hybrid Cloud?

 • Public Cloud

  I public cloud finns databehandlingen och lagringen på externa servrar som hanteras av molnleverantörer och levereras via internet.

  Förmåner inkluderar:

  • Skalbarhet – aldrig få slut på plats
  • Kostnadseffektivitet – betala endast för vad du behöver
  • Enkelhet – fjärrservrar delar arbetsbelastningen
 • Private Cloud

  Ett privat moln erbjuder många fördelar med ett offentligt moln samtidigt som man behåller kontrollen lokalt.

  Förmåner inkluderar:

  • Enkel skalbarhet
  • Fullständigt ägande
  • Kontroll av risk och överensstämmelse
 • Hybrid Cloud

  Genom att distribuera ett hybrid cloud får du fördelarna med både privata och offentliga moln i en integrerad lösning som hjälper dig att göra mer, på dina villkor.

  • Flexibiliteten hos public cloud
  • Säkerhet hos private cloud
  • Kontroll över verksamhetskritiska arbetsbelastningar
A personally configured IT strategy

IT-strategi byggd kring din verksamhet.

Med en omfattande arbetsbelastningsbedömning hjälper vi dig att fatta mer informerade beslut när du migrerar arbetsbelastningar och anpassar dem till dina verksamhetsbehov. I stället för att rippa och ersätta din befintliga infrastruktur kan vi strategiskt uppgradera och migrera där det är möjligt.

Vi bestämmer din specifika säkerhet, datalagring, användaråtkomst och tillväxtkrav, samtidigt som vi beaktar potentiell inverkan på ekonomi, verksamhet, process och människor i varje beslut.

Din resa börjar här.

Oavsett om du överväger din första molninvestering eller vill optimera en dynamisk miljö med flera plattformar så hjälper vi dig att bedöma arbetsbelastningar, utvärdera tekniklandskapet och förbättra din totala effektivitet.

Tala med en specialist