Förbättra er IT-strategi

En skräddarsydd tjänst i premiumklassen som gör att ni kan fokusera på kärnverksamheten och innovationer.

Insight Managed Infrastructure (IMI) Service är en skräddarsydd tjänst i premiumklassen som gör att ni kan fokusera på kärnverksamheten och innovationer. Den hanterar er infrastruktur och tillhandahåller kraftfulla övervakningslösningar och en proaktiv support så att ni kan koncentrera er på att ge stöd åt viktiga affärsinitiativ och snabbar tillväxt.

Specialister från Insight arbetar med er och helt i enlighet med era affärsmål. Oavsett om ni flyttar till molnet för första gången eller utökar er användning av det, så kan ni känna er trygga med att infrastrukturen är i trygga händer.

Med vår IMI-tjänst får ni:

  • Fullständig hantering av infrastrukturen
  • En proaktiv skräddarsydd lösning
  • Professionell support från mycket erfarna experter

Ladda ner vår guide för att få reda på mer om vad vi kan erbjuda.

Ladda ner guiden

Fördelarna med Insights IMI-tjänst

Fokusera på verksamheten och tillämpningar, inte IT-support

Upptäck mer

Förbättra kostnadseffektiviteten och förutse kostnader

Upptäck mer

Minimera nertiden

Upptäck mer
En personligt konfigurerad IT-strategi

Frigör personal till strategiska projekt

Om resurser binds till att hantera företagets lokala datacenter blir det omöjligt för IT att utveckla nya plattformar och meningsfulla lösningar till verksamheten.

IMI gör att ni slipper huvudvärken att hantera er egen infrastruktur. Tjänsten tillhandahåller proaktiv hantering, övervakning och support, och löser eventuella problem utan att distrahera er från viktiga affärsuppgifter och utan att större involvering från er krävs.

Genom att anförtro Insights experter med infrastrukturtekniken och tillhörande komplexa problem kan ni lägga tid och ansträngningar på att ge stöd åt viktiga affärsinitiativ.

En personligt konfigurerad IT-strategi

Leverera mer till lägre kostnader

Genom att flytta ägandet av er infrastrukturtjänst till IMI kan ni snabbt och kostnadseffektivt få de nivåer av resurser ni behöver, inklusive åtkomst till tilläggsmoduler, som stöd för strategier för differentiering på marknaden och förbättrad hastighet till marknaden.

Utöver proaktiv övervakning och support för hanterade tjänster innehåller IMI varningar, hälsorapporter med kostnadsanalys, som gör att kostnaden för tjänsten samordnas mot verksamhetens inverkan och behov.

En personligt konfigurerad IT-strategi

Förbättrade servicenivåer och prestandaeffektivitet

IMI förvandlar IT till en enabler för företaget.

Med inbyggd optimering av dina lokala och molnmiljöer integrerar IMI med dina operationer, inklusive ändringar, patchning och systemhantering. Det möjliggör högre tjänstenivåer och förbättrade möjligheter att uppfylla krav på belastningar, och de avancerade övervakningsmöjligheterna gör det möjligt för Insight att identifiera och proaktivt fixa problem vilket minskar dyr nertid avsevärt.

En personligt konfigurerad IT-strategi

Förutsättningar: Insights tjänst Hybrid Cloud Assessment

För att se till att vi kan skräddarsy bästa möjliga lösning för varje företag kräver vi att IMI-kunder slutför vår Hybrid Cloud Assessment.

Utvärderingen är en strategisk och omfattande tjänst som i detalj målar upp utmaningar och möjligheter för data, applikationer, infrastruktur och licensiering i en hybridmolnmiljö. Den ger en djupanalys av affärs-, teknik-, process- och kommersiella aspekter och levererar en detaljerade design- och projektplan samt servicedesign som hjälper er att lägga en stabil grund och välja rätt molnlösning för ert företag.

Resan börjar här.

Oavsett om du överväger din första molninvestering eller vill optimera en dynamisk miljö med flera plattformar så hjälper vi dig att bedöma arbetsbelastningar, utvärdera tekniklandskapet och förbättra din totala effektivitet.

Tala med en specialist