Utveckla er förmåga att hantera era IT-resurser

Det kan vara svårt att hitta rätt support för dina IT-system, i synnerhet om du hanterar globala team med en blandning av modern och äldre teknologi från många olika leverantörer. Vi anser att ditt fokus bör ligga på att transformera din verksamhet i stället för att hantera driften.

Våra IT-supporttjänster kan hjälpa dig. Vi är inte bara ett callcenter. Vår personal består av certifierade tekniker som betjänar ett stort antal kunder och löser tusentals incidenter varje månad.

Du kan dra fördel av:

Wokring on a laptop


Utökade supportresurser för moln- och datacenterlösningar

Insight OneCall Support Services hjälper dig lösa problem vid varje interaktion tack vare vårt omfattande tekniska kunnande.

two colleagues during a meeting


Minimerade störningar i
verksamheten

Snabb problemlösning säkerställer optimala systemprestanda för att ge dig mer tid att fokusera på projekt som är betydelsefulla för din verksamhet.

Two women during a meeting


Kontroll över utgifter
 

Konsolidering av dina supportavtal i en förenad modell ger bättre insyn i dina utgifter, vilket säkerställer att dina kostnader optimeras effektivt.

remote management support

Realtidssupport

Få lösningen på ett problem med förenklad tillgång till supporttekniker dygnet runt, året runt.

Image

En enda ansvarskälla

Dra fördel av snabb och avancerad support i miljöer med system från flera leverantörer.

Full visibility

Skräddarsytt för dina behov

Utöka tjänstens omfattning med tilläggsmoduler.

Omedelbar experthjälp för att hålla din verksamhet på rätt spår.

Våra tekniska supporttjänster hjälper dina IT-team att lösa problem snabbt, så att din verksamhet har tid att fokusera på innovation. Vi hjälper dig att öka effektiviteten och förbättra IT-tjänstenivåerna samtidigt som vi kontrollerar kostnaderna.

Insight OneCall Support Services tillhandahåller fortlöpande realtidssupport för infrastrukturen i molnet och i ditt datacenter.

Hjälp, när och var som helst

  • Dygnet runt, året runt-support
  • Fyra supportcenter inom EMEA
  • Certifierat av ledande teknikleverantörer
  • EMEA-baserad samarbetsmodell

Få problem lösta av en engagerad partner

Hjälp från kvalificerade tekniker med omfattande erfarenheter av IT-systemsupport är en självklar lösning. Våra högutbildade, certifierade tekniker erbjuder stor erfarenhet och djup teknisk expertis, vilket säkerställer att varje interaktion ger dig heltäckande och effektiva resultat.

Tala med en specialist

En konsekvent metod för support i miljöer med flera leverantörer.

Hundratals klienter väljer OneCall i stället för andra alternativ för support för flera produkter, eftersom det ger dem möjlighet att
ta fram lösningen på ett problem tillsammans med en enda engagerad partner. Vårt team förstår inte bara de teknologier du har på plats, utan även hur
de fungerar tillsammans i din unika miljö.

Dessutom tillhandahåller vårt gemensamma ramverk för tjänster en konsekvent supportmodell över ett urval av moln- och datacenterteknologier.
Detta hjälper kunder att öka sin förmåga att hantera befintliga IT-resurser.

*Språken DE/FR/ES/IT/NL/SE tillhandahålls i mån av personal på plats.

OneCall
Öppettider: Engelska* dygnet runt
EMEA-baserad service desk
Telefonsupport (endast P1)
Ärendebaserat via serviceportal
Tjänstegranskning och -rapporter varje kvartal
Svarstid för inledande ärendeförfrågan (P1-/P2-tid) 15 min/30 min
Svarstid för inledande telefonsamtal 30 min
Maximalt antal namngivna kontakter 20
Incident – kundkonfiguration och -rådgivning 50 krediter (1 timme per kredit)
Uppfyllande av serviceförfrågan
Onboarding och orientering
Tillägg: Ytterligare krediter, EU-support

OneCall Support Services

Din enda kontaktpunkt för stöd för produkter från flera leverantörer.

Hur förblir en verksamhet relevant i en snabbt föränderlig värld? Organisationer behöver omvandlas. IT-ledare måste söka efter möjligheter för att öka effektiviteten. Chefer i IT-organisationer måste ge sina team tid till att fokusera på innovation.

Insight OneCall™ erbjuder support dygnet runt för dina moln- och datacenterprodukter, samlat under ett heltäckande och konsoliderat serviceavtal.

Download here

OneCall support services downloadable pdf

Our partnerships

Insight OneCall hjälper er hantera och undvika att kritiska bakslag bromsar upp tillväxttakten – så att du kan jobba effektivt idag och samtidigt transformera verksamheten inför framtiden.