Ta kontroll över dina förhandlingar för att få det bästa programvaruavtalet både kommersiellt och juridiskt.


Våra tjänster för avtalsoptimering ger företag tydlighet i sina upphandlingar av professionell programvara, vilket hjälper dig att få de bästa avtalen både kommersiellt och juridiskt.

Vi gör det genom att hjälpa dig att förstå det verkliga kraven på ditt företag och anpassa dessa till de programvaror som finns på marknaden, för att sedan omvandla denna information till en strategisk tillgång som stärker dig under en upphandling eller förnyelse av ett kontrakt med en programvarutillverkare.

Insight - Bar Graph Animated

Kort om Contract Optimisation Services

  • Enterprise Servers

    Förvärv av professionell programvara för företag kan vara både skrämmande och utmanande. Vad krävs av mitt företag, inte bara nu, utan även i framtiden? Hur kan jag bedöma om den överenskommelse eller rabattnivå som tillverkaren har föreslagit utgör ett bra värde för mitt företag?  På Insight har vi valt att utveckla optimeringstjänster för upphandlingar som är speciellt utformade för att hjälpa våra kunder med dessa utmaningar. Vår kunskap och vårt fokus för denna tjänst är på fyra specifika tillverkare som vi våra klienter ofta behöver hjälp med. Dessa tillverkare är IBM, SAP, Microsoft och Oracle.

  • Expert team

    Vi inleder varje optimeringsprojekt med att koncentrera oss på att förstå vilka drivkrafterna är för förändring inom din organisation. Vi arbetar sedan med dig för att bedöma restvärdet, din compliance och slutligen förhandlingsvärdet som finns i dina redan genomförda programvaruinvesteringar. Vi genomför sedan konsultworkshops med dig för att förstå ditt företags framtida affärs- och teknologiplaner. När vi förstår det verkliga kraven på ditt företag skapar vi scenario- och kostnadsmodelleringar och hjälper dig att validera och utvärdera de förslag du får från tillverkarna. Vi hjälper dig genom förhandlingar med data och strategier för att du ska få det bästa avtalet anpassat till dina unika krav.

"IBM, Microsoft, Oracle och SAP kräver en företagsstrategi före förvärv."

Källa: Gartner

Citat

Insight Betfair Testimonial

Rotork

Vi visste att vi kunde sänka kostnaderna, men vi ville även garantera att vi gjorde de bästa strategiska besluten för verksamheten. Med Insights hjälp har vi kunnat göra betydande besparingar och göra ytterligare investeringar i teknologi.

Insight Atrium Testimonial

Piksel

Slutresultatet av tjänsten innebar en kombination av kostnadsminskning, compliance och flexibilitet för att möta vår verksamhets utvecklingsbehov. De identifierade besparingarna var mycket större än våra ursprungliga förväntningar.

Vanliga frågor och svar

Se våra vanliga frågor här, eller om du har en alternativ fråga kan du kontakta oss, så hjälper vi dig.

Varför behöver jag förstå mina framtida planer när vi förnyar ett avtal idag? Jag behöver ju bara köpa det jag behöver just nu?

Varför har ni valt att fokusera på IBM, SAP, Microsoft och Oracle?

Måste jag köpa programavtal genom er för att dra nytta av era tjänster?


Kontakta en Insight License Consulting Specialist

Om du vill diskutera Insight License Consulting Services mer detaljerat, vänligen kontakta en medlem av vårt team, som gärna tar talar med dig.

Tala med en specialist