Eliminera slöseri och garantera din compliance.


Våra tjänster för Baselines kommer att granska ditt innehav av programvara, identifiera vilka program som används eller inte så att du kan återanvända den.

Dessutom kommer vi att analysera dina licens och avtalsrättigheter för att garantera att du har ett optimal användande jämfört med den programvara du faktiskt äger.

Kort om Baseline Services

  • Baseline Balance

    Att förstå compliance för din programvara kan vara utmanande. Du måste hantera två ständigt föränderliga aspekter. Den första är din programvaruinventering, till vilken tillverkarna lägger till ny teknologi och nya inventariefiler nästan dagligen. Den andra är dina programrättigheter, som påverkas av licensregler, som ständigt förändras, och paragrafer i programvaruavtal.

  • Cost savings

    Våra Baseline tjänster ger en rättslig förståelse för din nuvarande installation och användning av programvara. Vi jämför det med dina avtalsrättigheter och dina licensieringsrättigheter. Vi hjälper dig att identifiera oanvänd programvara som du kan återanvända, vilket eliminerar onödigt slöseri. Vi hjälper dig även att identifiera distribution utan rättigheter, så att du kan ta bort risken för bristande compliance och tiilhörande kostnader som inte är inräknade i budgeten den närmaste framtiden.

"Genom denna insiktsnivå kan CIO:er börja identifiera hyllvärmare, eliminera slöseri och omfördela sina budgetar mer effektivt."

Källa: IDC

Citat

Betfair Testimonial

Betfair

De regelbundna baslinjegranskningar som genomförs av Insight har gjort det möjligt för oss att realisera en robust licensstrategi, där antalet licenser vi betalar för matchar antalet licenser vi faktiskt använder så nära som möjligt.

Atrium Testimonial

Atrium Underwriters

Insight har granskat våra rättigheter och användningsnivåer så att vi kan garantera överensstämmelse. Den andra viktiga upptäckten var i vilken utsträckning som kostnader kunde undvikas i framtiden utifrån de volymer som vi faktiskt behövde.

Vanliga frågor och svar

Se våra vanliga frågor här, eller om du har en alternativ fråga kan du kontakta oss, så hjälper en medlem i teamet dig.

Hur kommer ni att granska min miljö?

Överväger ni endast programleverantörens syn på mina rättigheter vid er analys?

Vilka programvaruleverantörer kan ni leverera den här tjänsten mot?


Kontakta en Insight License Consulting Specialist

Om du vill diskutera Insight License Consulting Services mer detaljerat, vänligen kontakta en medlem av vårt team, som gärna tar talar med dig.

Tala med en specialist