Dedikerat kundteam och utformad samarbetsmodell för att stötta er digitala utveckling

Molnet är den rätta vägen att gå, men hur gör man det på bästa sätt?

Som digital lösningspartner hjälper vi myndigheter och organisationer att minimera risker och maximera servicekvaliteten samtidigt som vi ger betydande besparingar. Hos Insight får ni ett dedikerat kundteam och en utformad samarbetsmodell anpassad för att stötta er digitala utveckling. Vi erbjuder optimeringstjänster, livscykelhantering av programvara och möjligheten till helhetsleverans.

 

Våra Ramavtal

Insight är för närvarande delaktiga i följande ramavtal.

Adda programvaror och molntjänster 2019

Programvaror och molntjänster 2019

Det här ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster.

Läs mer om ramavtalet
Adda programvaror och molntjänster 2016

Programvaror och molntjänster 2016

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 fyller ditt behov av programvara inom ett flertal områden. Tillhörande tjänster som anpassning och konfiguration samt support ingår i utbudet.

Läs mer om ramavtalet

Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor 

Microsoft Molndesign för offentlig sektor (MSMD) är en sammanställning av verktyg, mallar, policyer, rapporter och utbildningar som gör det enklare för den offentliga sektorn i Sverige att använda sig av molntjänster i Microsoft 365. Designen är särskilt anpassad för organisationer som behöver uppfylla de regleringar, krav och lagar som gäller för offentlig sektor i Sverige. MSMD erbjuder en molnmiljö för IT-tjänster med mycket hög säkerhet och innehåller samtidigt ett antal verktyg som gör det enklare att följa regleringar och lagar som exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

MSMD för Offentlig Sektor består av olika komponenter beroende på vilken typ av data som hanteras.

Komponenter i Microsoft 365:

 • Microsoft Secure Score & Security Compliance Toolkit
 • Compliance Manager
 • E-Discovery & Data Subject Request
 • Microsoft Information Protection
 • Mall for Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Utbildning I MSMD
 • Office 365 Customer Lockbox
 • Double Key encryption (eller motsvarande)
 • M365 Hybrid med Exchange och SharePoint lokalt Installerad

Komponenter i Azure:

 • Azure Stack Hub
 • Double Key Encryption (eller motsvarande)
 • Azure Customer Lockbox
 • Utbildning i MSMD
 • Azure Rights Management
 • Azure Data Subject Request
 • Microsoft Compliance paket för GDPR
 • Azure Blueprint för Offentlig Sektor

Webinar: Microsoft CSP - Rätt licensmodell för projekt- och säsongsanvändare i Azure och Office 365?

Flexibiliteten i de publika molntjänsterna är stor och det går snabbt och lätt att komma igång och skala både upp och ner de resurser som behövs. Men många gånger kan de avtal som används begränsa dessa möjligheter, särskilt när det gäller att skala kostnaderna nedåt. I det här webinaret kommer vi berätta mer om flexibiliteten med Microsoft CSP-avtal för vilka produkter det kan nyttjas, samt hur ni kan hantera detta för att ha full koll på era kostnader.

Till webinaret

 

Kom i kontakt med våra specialister inom offentlig sektor