Äntligen en bättre väg till hybrid-IT

Resan mot ett hybridmoln är komplex. Att få alla rörliga delar att fungera tillsammans, utan att det inkräktar på slutanvändaren, kräver en unik uppsättning färdigheter.

Vi har skapat en unik strategi för att lyckas med hybridmoln. Tillsammans med ett antal partners inom molnteknik har vi utvecklat en molnarkitektur som kombinerar leverantörsneutralitet med en lösning som sätter applikationerna i centrum så att du kan uppnå hybridmolnvärldens fulla potential.

A better path to hybrid IT

Undvik att uppfinna hjulet på nytt. Spara tid och pengar.

Tillsammans med experter utvecklar våra molnkonsulter en anpassad IT-lösning och en strategisk tidsplan för att skapa ditt hybridmoln. Vi har placerat de affärsresultat som du önskar i hjärtat av utvecklingen av din IT:

  • Snabbare leveranstider för service
  • Hantering av växlande affärsbehov
  • Uppnå rörlig infrastruktur
  • Förenkling av IT-drift
Avoid re-engineering. And save time & expense

Utvärdera din väg till hybridmolnet

Från att du undrar ”Vad kan jag göra?” till det att du uppnår dina mål agerar våra experter som en utökad del av ditt team.

Plan, Build, Manage

Vi skapar en delad vision som sedan blir till en robust design samtidigt som din IT-avdelning förvandlas till ett smidigt, effektivt team.

Optimera din infrastruktur

Nya initiativ kräver modernisering. Vi hjälper dig att uppgradera systemen samtidigt som den aktuella miljön fortsätter fungera.

Lyckad migrering av applikationer

Få rekommendationer om vilka applikationer du bör överge, anpassa, bygga om, flytta, ersätta eller behålla.

Öka företagets smidighet

Med våra hybridmolnlösningar kan du snabbt anpassa dig till förändringar och din verksamhet blir skalbar så att du kan dra nytta av nya möjligheter. Samtidigt kommer lösningen att optimera dina driftskostnader genom att anpassa din IT-kapacitet efter verksamhetskraven. Genom att anta en heltäckande strategi och utnyttja vår djupgående, breda expertis leder vi dig genom alla delar, dvs. ”vad” och ”hur”, vid implementationen av hybridmoln. Resultatet blir lösningar som säkerställer att ditt IT-team kan spendera mindre tid på att släcka bränder och mer tid på att skapa värde för verksamheten. Vi kommer att framtidssäkra din verksamhet så att du enkelt kan testa nya tekniker och lägga till det du behöver när du behöver det.

A better path to hybrid IT

Tjänsten Hybrid Cloud Assessment är utformad för att hjälpa dig välja rätt molnstrategi för ditt företag.

Standard

Denna tjänst är utformad för att hjälpa kunder att identifiera de IT-tjänster som enkelt och på kort sikt kan göras tillgängliga med hjälp av molnresurser.

Advanced

Tjänsten är strategisk och omfattande och är avsedd att stödja företag så att de kan bygga en stabil grund för långsiktiga molnprojekt.

 

Boka ett möte om Hybrid Cloud Assessment.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan arbeta tillsammans för att sätta din organisation på en tydlig och säker väg till Hybrid IT.