Är du beredd?  

IBM har som intern policy att revidera sina kunders avtal med 3-5 års mellanrum. Vad är det egentligen som händer vid en IBM audit? Vilken roll har auditörerna? Vilken roll har IBM? Kanske viktigast av allt, vad innebär det för dig och ditt företag?

Välkommen till ett rundabordssamtal där vi går igenom audit-processen i mer detalj. Du kommer att få en inblick i de olika rollerna som IBM och Deloitte/KPMG intar i en audit och varför. Självklart kommer det finnas stora möjligheter att ställa frågor och diskutera erfarenheter samt ta del av tips och tricks inför en kommande audit, oavsett tillverkare.

 

se-team-meeting

Agendan för rundabordssamtalet täcker in följande områden:

  • Hur väljer man ut företag att revidera?
  • De olika parterna i en audit och deras roller
  • Processer i en audit och hur skall man agera i respektive fas
  • Vanliga fallgropar i en audit
  • Hur förbereder man sin organisation?

Vem bör delta?

Under en audit kommer man utse en intern projektledare. Denna person koordinerar de interna resurserna och delar i de aktiviteter som arrangeras gemensamt med KPMG/Deloitte och IBM. Om du känner att detta kanske faller på dig, bör du definitivt delta!

 

Övriga viktiga roller som blir involverade i en audit och som skulle vinna på att delta i rundabordsamtalet är:

CIO

Software asset managers

Procurement

Vendor Manager

 

Värd: Thomas Tanisawa

Insight´s IBM expert Thomas Tanisawa med bakgrund som auditör på KPMG kommer att hålla i sessionen. Thomas har lång erfarenhet av audits ifrån både Microsoft och IBM samt har under flertalet år hjälpt kunder med inventeringslösningar och compliance-processer.

Anmäl dig nu!

20 Februari 2019, Tid 13:30-14:30

Plats: Insight kontor, Färögatan 7, Kista