Optimera er lagring, backup och
disaster recovery

När företag försöker göra något åt ökande datamängder är lösningen ofta att lägga till mer lagringsplats. Oftast är det på förslag från olika tillverkare som mer eller mindre hävdar att lagringen är kostnadsfri, tyvärr så stämmer inte det riktigt. Att spara stora mängder data som är oanvändbar, gammal eller oviktig kommer med en ganska stor kostnad. Kostnaden är inte bara ekonomisk utan stjäl även utav företagets resurser för hanteringen, förhindrar produktivitet och påverkar dina möjligheter för disaster recovery.

EU's General Data Protection Regulation (GDPR) kräver att företag styrs efter de nya reglerna kring säkerhet och hanterandet av personlig data gällande både kunder och anställda. När mängden ostrukturerad data växer, växer även svårigheten att säkerställa att dessa regler och förordningar följs och kan därför bli en risk för företaget.

Vi hjälper företag genom att tillhandahålla lagring av data som är prisvärd, enkel och tillgänglig. Vi kan även se till att det finns skydd på plats i fall det skulle bli störningar eller stopp i er service.

Vem kan dra nytta av optimerad datalagring?

Att optimera datalagring är en service som passar alla företag, oasett storlek, som är beroende av att ha tillgänglig och säker data lagrad för affärsändamål. De som kan dra mest nytta av dessa tjänster är affärsverksamheter som upplever en signifikant tillväxt av data och som behöver anpassa sig efter de nya dataförordningarna eller som riskerar att tappa intäkter om datan skulle bli otillgänglig .

Varför ska vi bli partner med Insight?

Våra lösningar säkerställer att din affärsdata är mer lättillgänglig och kostnadseffektiv när det kommer till lagring, backup och disaster recovery. Vi har ett tillvägagångssätt som ser till helheten för att du lättare ska kunna hantera din datatillväxt som påverkar infranstrukturen både internt och externt. En flexibel arkitektur stöder ditt företags behov av fortsatt innovation och är anpassad för framtida förändringar. Vi stöder affärsmodeller där du endast betalar för det du utnyttjar. Samtidigt som du kan se vilka aktiviteter som genererar dessa kostnader.

Vår kompetens inom VMware, Microsoft och andra marknadsledande tillverkare inom tillgänglighet tillsammans med våra integrerade lösningar, gör att vi kan leverera en effektiv lösning för katastrofåterställning till ditt företag. Vi har expertisen för att kunna se över din implementering till det blivit integrerat ordentligt och kan erbjuda världsledande partners när det behövs.