Share

En molnlösning från Insight

Samarbete är kärnan i alla framgångsrika moderna företag.

 

Tekniken har inte bara gett oss nya sätt att kommunicera på, den har helt förändrat vårt arbetssätt. Inom de närmaste tio åren kommer Generation Y (personer födda mellan 1980 och 2000) att utgöra nästan tre fjärdedelar av den totala arbetsstyrkan. Det är den mest teknikkunniga och högutbildade generationen hittills.

 

Hämta nu

Realtids- redigering

Dokumentdelning gör att du kan lagra dokument i molnet och synkronisera filerna inom hela organisationen. Dessutom kan alla i teamet jobba med samma centrala dokument, utan flera olika förvirrande versioner.

Så nu slipper ni söka i inkorgar efter den mest aktuella filen. Du kan arbeta tillsammans med andra i ett enda masterdokument.

csp-solutions-document-sharing-icon

Team Coordination

Allt eftersom distansarbete blir allt vanligare och teamen sprids ut mer och mer, blir det svårare för små och medelstora företag (SMB) att hålla ordning på projekten.

Våra molnabonnemang inkluderar teknisk support för din IT-personal och, som tillval, för slutanvändare och enheter. Vårt center för managed services är baserat i Storbritannien med ett flerspråkigt tekniskt supportteam.

csp-solutions-project-coordination-icon-v2

Smidiga program

Med teknikens hjälp kan de anställda bli produktivare på flera sätt. Det gör att de kan kommunicera, dela information och hantera sin arbetstid mycket mer effektivt.

Insight kan hjälpa dig att ta fram och implementera en molnbaserad produktivitetslösning som är anpassad efter dina verksamhetsbehov. Små och medelstora företag kan få stora produktivitetsökningar genom att ge de anställda tillgång till effektivare, platsoberoende verktyg.

csp-solutions-real-time-interactions-icon

Smidig Fildelning

Personalen kan tillbringa så mycket som 20–30 % av sin arbetsdag med att leta efter information för att de ska kunna göra sitt jobb. För ett företag med 20 anställda innebär det att upp till 45 timmar går förlorade varje vecka.

Insight arbetar tillsammans med småföretag för att ge dem de verktyg som de behöver för att hantera dataströmmen och låta de anställda fokusera på viktigare saker.

csp-solutions-access-anywhere-icon

Produkter som används med lösningen

csp-solution-excel-icon
csp-solution-skype-icon
csp-solution-office-icon
csp-solution-azure-icon

Insights molnkompetens, licensiering kunskap och kundengagemang eliminerar katastrof återställning och compliance huvudvärk för ledande online kunskapsföretag och möjliggör 24-timmars epost access för deras anställda.

Läs fallstudien