Security & Management Utilities

Med identitetsbaserad säkerhet är du alltid skyddad och produktiv i appar
och på enheter.

Digital transformering med gränslös kreativitet och trygghet

Skydda dina data från angrepp på flera nivåer med innovativa identitetsbaserade säkerhetstekniker. Samma välbekanta upplevelse på mobila och stationära enheter så dina anställda kan fortsätta jobba i samma takt i appar och verktyg. Gör mer med mindre – skydda användare, enheter, appar och data med intuitiv mobil hantering på en framtidsanpassad plattform.

Enterprise Mobility+ Security E5

Priser från: KR 130,36 Per Month

Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 is the most comprehensive cloud delivered solution for securing your company data in a mobile-first, cloud-first world.

  • Azure Active Directory Premium P2
  • Azure Information Protection Premium P2
  • Microsoft Cloud App Security

Azure RightsManagement

Priser från: KR 15,05 Per Month

Microsoft Azure Rights Management (Azure RMS) hjälper till att skydda känslig information mot obehöriga intrång, och kontrollerar även hur informationen används. Azure Rights Management är en molntjänst som är integrerad i molntjänster och andra tjänster från Microsoft, t.ex. Office 365 och Azure Active Directory. Azure RMS kan också användas med affärssystem och informationsskydd från programleverantörer, oavsett om dessa applikationer och lösningar finns inom anläggningen eller i molnet.

Power BIPro

Starting from KR 74,84 Per Month

Power BI is a cloud-based business analytics service.

  • 10GB/user data capacity limit
  • Create, view and share your personal dashboards
  • Manage access control and sharing
  • Collaborate with your team

Advanced SecurityManagement

Priser från: KR 22,57 Per Month

Office 365 Advanced Security Management provides you enhanced visibility and control into your Office 365 environment.

  • Setup Policy Based Security Alerts
  • Productivity App Discovery

Mindre än 50 användare?

Om du behöver mindre än 50 användare klicka på knappen
nedan för att se hela sortimentet av Office Enterprise planer.

Köp nu

Mer än 50 användare?

Om du behöver mer än 50 användare kontakta en
av våra specialister på detaljerna nedan.

+46 723 658 488

eller mejla oss på valentine.makungu@insight.com

Lösningar för Security & Management Utilities

 

De är i grunden en av de viktigaste kommunikationskanalerna.
De gör det lättare för människor att komma i kontakt med
varandra för att utbyta kreativa idéer och tankar och
lösa problem.

Mer information

Dokumentdelning gör att du kan lagra dokument i molnet och synkronisera filerna inom hela organisationen. Dessutom kan alla i teamet jobba med samma centrala dokument, utan flera olika förvirrande versioner.

Mer information

Insights molnexpertis, licensieringskunskap och kundengagemang gör att ett ledande företag inom onlinekunskapslösningar slipper oroa sig över katastrofåterställning och regelefterlevnad, och ger deras anställda åtkomst till e-posten dygnet runt.

Hämta hela fallstudien för Transversal här!