Utöka din IT-infrastruktur till molnet

Välj hur du installerar Microsoft Azure för maximal flexibilitet och behåll värdet från dina befintliga investeringar. 
 

Vad är Microsoft Azure? Starta gratis idag

Vad är Azure?

Microsoft Azure är en växande samling integrerade molntjänster som utvecklare och IT-experter använder för att skapa, distribuera och hantera program via vårt globala nätverk med datacenter. Med Azure får du friheten att skapa och distribuera var som helst, med de verktyg, program och ramverk som du vill använda.

Starta gratis idag

global-network-azure-image

90%

Nittio procent av företagen på Fortune 500-listan förlitar sig på Microsoft Cloud, och det kan du också göra. Azure hjälper dig att skydda dina tillgångar genom en rigorös metodologi och stort fokus på säkerhet, sekretess, regelefterlevnad och transparens.

Image

Skapa dina appar på ditt sätt

Använd verktygen och den öppen källkodsteknik som du redan är bekant med och bekväm med att använda, eftersom Azure stöder en stor mängd operativsystem, programmeringsspråk, ramverk, databaser och enheter.

Image

Utöka lokala data och appar

Azure erbjuder hybridlösningar överallt: vid programutveckling, hantering och säkerhet, identitetshantering och genom hela dataplattformen.

Image

Hantera appar proaktivt

Använd Azure Portal, Application Insights och Operations Management Suite för att få insikter som hjälper dig att snabbt övervaka, iterera och hantera dina appar och system.

Starta en Azure prenumeration så börjar din resa

Starta gratis idag

Starta din resa med
Starta din resa med
Starta din resa med

Varför Azure?

Det finns många goda skäl för företag att flytta till molnet, till exempel större rörlighet, tillgång till den senaste tekniken och kostnadsbesparingar. Den starka tillväxten i användningen av molnet innebär att majoriteten av organisationerna nu arbetar i en hybridmiljö som består av lokala tjänster och molnbaserade tjänster.

Medarbetare och olika avdelningar har större befogenhet än någonsin att hitta och använda molnapplikationer, ofta med begränsad eller ingen delaktighet från IT-avdelningen, vilket skapar det som kallas Shadow IT. Det är här fördelarna med Azure kommer till sin rätt.

Om du vill ha mer information om hur du kommer igång i Azure och med de resurser du behöver, var god fyll i dina uppgifter så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig för att hjälpa dig till den bästa lösningen för din organisation. 

Jag vill veta mera om Azure